Bakgrund

Mobila rehabteamet startades upp under 2019 efter att de rehabmedicinska slutenvårdplatserna på Västerviks sjukhus, för Region Kalmar län flyttades till Linköping och Jönköping. Teamet arbetar personcentrerat och samverkar, samordnar samt planerar kring varje unik individ, situation och behov. Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs.

Tillsammans inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår kontinuerlig dialog och samverkan med patientens bästa i fokus. Mobila rehabteamet ger rehabilitering i slutenvård, öppenvård och i hemmen/boenden. Teamet arbetar främst med patienter i behov av ett samlat rehabteams insatser och med ryggmärgsskadade >18 år samt hjärnskador. Teamet samverkar med enheterna på Västerviks sjukhus, de rehabmedicinska enheterna i Sydöstra sjukvårdsregionen, med kollegor som arbetar utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården samt med kommun och primärvård.