Mobila rehabteamet Västerviks sjukhus

Mobila rehabteamet ger rehabilitering i slutenvård, öppenvård och i hemmen/boenden.

Teamet samverkar, samordnar och planerar kring varje unik individ, situation och behov. Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs.

Teamet arbetar främst med patienter >18 år som fått förvärvad ryggmärgsskada, hjärnskador samt med patienter där behov av ett samlat rehabteams insatser finns. Teamet samverkar med enheterna på Västerviks sjukhus, de rehabmedicinska enheterna i Sydöstra sjukvårdsregionen, med kollegor som arbetar utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården samt med kommun och primärvård. Rehabmedicinska slutenvårdsplatser för patienter från region Kalmar län finns i Jönköping och Linköping.

För att komma till mobila rehabteamet behövs ingen remiss från slutenvården. Remiss behövs från annan vårdgivare.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin - gemensamma vårdriktlinjer Sydöstra sjukvårdsregionen

Våra professioner

 • Fysioterapeut/sjukgymnast

  En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet. Patienten kan få hjälp att anpassa och komma i gång med sin fysiska aktivitet för att bibehålla/förbättra styrka, rörlighet, kondition och andningsfunktion. Fysioterapeuten kan även bidra med smärtlindrande åtgärder samt avspänning-kroppskännedom. 

 • Arbetsterapeut

  En arbetsterapeut utreder funktions- och aktivitetsförmåga och tränar för att främja självständighet i utförandet av vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten stöttar till att kunna nyttja förmågor på bästa sätt och är även behjälplig i att hitta nya tekniker och strategier. Vid behov bedömer arbetsterapeuten handfunktion så som styrka, finmotorik och rörlighet och/eller kognitiva funktioner ex. minne, uppmärksamhet, rums- och tidsuppfattning. Vi medverkar vid hembesök, initiering av bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning i samarbete med kommunarbetsterapeut.

 • Rehab assistenter

  Är behjälpliga till övriga professioner vid träning, stöttning och mobilisering. Träffar patienter både individuellt och i grupp.

 • Logoped

  Utreder, diagnosticerar och behandlar tal-, språk- och sväljsvårigheter.

 • Kurator

  Kurator kan ge psykosocialt stöd, även för närstående och det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer till familj/närstående. Kuratorn kan ge information om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter och rehabilitering.

 • Dietist

  Dietist utreder och behandlar eventuella nutritionella problem. Beroende på diagnos och besvär kan utredning och behandling se väldigt olika ut. Det kan innefatta enteral nutrition och/eller parenteral nutrition, förskrivning av kosttillägg, kostråd och rådgivning. Syftet är att uppfylla individuella behov av energi och vätska samt näringsämnen.

Kontakt

 • Telefon, mail och messenger

  Vill du komma i kontakt med mobila rehabteamet är du välkommen att ringa: 0490-853 42.

  E-post eller Mobila rehabteamet VSH Fiktivmessengerbrevlåda <mess151>

 • Adress

  Du hittar oss på Västerviks sjukhus i hus 12, rehabhuset, plan 3 och 5. 

Mer om oss

 • Bakgrund

  Mobila rehabteamet startades upp under 2019 efter att de rehabmedicinska slutenvårdplatserna på Västerviks sjukhus, för Region Kalmar län flyttades till Linköping och Jönköping. Teamet arbetar personcentrerat och samverkar, samordnar samt planerar kring varje unik individ, situation och behov. Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs.

  Tillsammans inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår kontinuerlig dialog och samverkan med patientens bästa i fokus. Mobila rehabteamet ger rehabilitering i slutenvård, öppenvård och i hemmen/boenden. Teamet arbetar främst med patienter i behov av ett samlat rehabteams insatser och med ryggmärgsskadade >18 år samt hjärnskador. Teamet samverkar med enheterna på Västerviks sjukhus, de rehabmedicinska enheterna i Sydöstra sjukvårdsregionen, med kollegor som arbetar utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården samt med kommun och primärvård.

 • Läs mer om Nära vård