Kompetensförsörjning av utländsk arbetskraft

Vi underlättar för utländsk arbetskraft att etablera sig i Sverige bland annat genom att erbjuda språkutbildning i sjukvårdssvenska.

Allt började som ett projekt för personer som var asylsökande efter den stora flyktingströmmen 2015.

- Vi fick indikationer på att det fanns många personer bland de nyanlända som hade sjukvårdsbakgrund, men att det var väldigt krångligt för dem att få ut en svensk legitimation. Då startade vi en svenskutbildning för att kunna ta till vara kompetensen hos nyanlända med utländsk sjukvårdsutbildning. Vi upptäckte senare att det här är ett bra sätt att jobba med vår kompetensförsörjning även av utländsk arbetskraft i stort, säger Jacqueline Doohan, handläggare på Regionstab HR.

En rapport från Riksrevisionsverket visar att det brukar ta mellan 5 och 7 år för utländsk sjukvårdspersonal att skaffa en svensk legitimation. För de personer som hittills kvalificerat sig genom vår satsning är motsvarande siffra 2–3 år.

Fram till juni 2019 har 14 läkare och 1 sjuksköterska fått svensk legitimation, vilket betyder att Region Kalmar län har förkortat processen till legitimation för sjukvårdsutbildade från annat land med cirka tre år. Dessutom har 4 av läkarna fått sitt specialistkompetensbevis inom dessa fyra år.

- Det är en stor vinst för den enskilde, för oss som arbetsgivare, för våra medarbetare och för alla våra invånare, säger Doohan.

Över 80 personer har hittills deltagit i kursen. Det rör sig huvudsakligen om sjuksköterskor, läkare, tandläkare och biomedicinska analytiker.

- Projektet är nu en del av vår verksamhet och det finns ytterligare ca 65 personer som är i olika faser på väg mot svensk legitimation. Sjukvårdssvenska har dessutom blivit ett bra komplement för de som är sjukvårdsutbildade med reglerade yrken inom EU sedan språkkrav för dessa kom i juli 2016, säger Doohan och tillägger.

- Inom regionen har vi fått en större kompetens kring utlandsrekrytering och jobbar konsultativt mot våra lokala HR-enheter.

Så här jobbar vi

Asyl och flyktinghälsovård - identifierar sjukvårdskompetens

Vår asyl och flyktinghälsovård erbjuder alla asylsökande och flyktingar en kostnadsfri hälsoundersökning. Vid undersökningen tar vi även reda på vilka som har sjukvårdsutbildning. Flera nyanlända har tidigare jobbat som bland annat läkare, sjuksköterskor, tandläkare eller barnmorskor i sina respektive hemländer.

Vägen till svensk yrkeslegitimation

Vi informerar om hur vägen till svensk yrkeslegitimation ser ut. Syftet är att tidigt komma igång med att få betyg översatta och bedömda, samt få en inblick i hur det är att arbeta hos oss.

Sjukvårdssvenska och språkpraktik

För att få yrkeslegitimation krävs tillräckliga kunskaper i svenska. Därför erbjuder vi specialanpassade kurser i sjukvårdssvenska vid två av våra egna folkhögskolor (Högalids folkhögskola i Kalmar och Vimmerby folkhögskola). Nyanlända kan börja gå dessa kurser redan under asyltiden. Upplägget är tre skoldagar med språkutbildning och två dagar med praktik inom vår egen hälso- och sjukvård. Språkutbildningen i sjukvårdssvenska pågår tills den studerande har ett godkänt betyg i svenska.
- Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar, säger Fouad Badr, som tidigare har gjort språkpraktik.

Prov och tjänstgöring

När det finns ett godkänt betyg i svenska, bestämmer Socialstyrelsen om nästa steg. Detta kan se olika ut, men går ut på att personen ska göra ett medicinskt kunskapsprov och praktiskt tjänstgöring inom hälso- och sjukvården. Därefter beslutar Socialstyrelsen om yrkeslegitimation.

Viktigt med samarbete

För att integrera så snabbt och effektivt som möjligt krävs samverkan, både mellan Region Kalmar läns olika verksamheter och med bland annat Arbetsförmedlingens lokala kontor och länets kommuner.

Se vår film från 2015 om vår satsning på nyanlända med sjukvårdskompetens