Fortsatt framåt för en nära vård - temadag 12 sept 2019

Tillsammans med Linnéuniversitetet bjöd samverkan Oskar in till en temadag kring nära vård.

Syftet med dagen var att det finns många goda exempel för nära vård men oftast handlar det om lokala projekt och det kan vara en utmaning att sprida dem. En gemensam temadag som presenterar olika lösningar, uppmuntrar och inspirerar kan vara ett sätt att ändra på det.

Samverkan, lyhördhet, byggande av relationer och prestigelöshet är återkommande teman när andra regioner berättar om sina framgångsfaktorer.

Linnéuniversitetet: Temadag kring nära vård lockade många

Presentationsmaterial och filmade föreläsningar

Anna Nergårdh

Regeringens utredare för samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården.

Filmad föreläsning med Anna Nergård, klicka på bilden för att starta filmen (Lnu Play).

Bildspel som visades under föreläsningen

Anna Nergårdh Filmad intervju med Anna Nergårdh där hon berättar om hur man kan starta upp arbetet på sin enhet. Klicka på bilden för att starta filmen.

Läs mer om statens utredning Samordning och utveckling för god och nära vård.

 

Borgholmsmodellen  - Maria Svanborg, Catrin Engberg Tukia, Åke Åkesson

Filmad föreläsning med Maria Svanborg och Catrin Engberg Tukia. Klicka på bilden för att starta filmen (Lnu Play).

Bildspel hemsjukhuset – Maria Svanborg, Åke Åkesson

 

Forskning om nära vård - Mirjam Ekstedt

professor i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Bildspel som visades under föreläsningen

Forskargruppen Systems Safety in Health Care (SSiHC) bedriver forskning som innefattar hur patientmedverkan och patientsäkerhet hanteras i vården med ett genomgående systemperspektiv.

 

Hälsostaden Ängelholms sjukhus - Carl-Johan Robertz

Filmad föreläsning med Carl-Johan Robertz om Hälsostaden Ängelholms sjukhus. Klicka på bilden för att starta filmen (Lnu Play).

Bildspel som visades under föreläsningen

Filmad intervju med Carl-Johan Robertz. Klicka på bilden för att se filmen.

Oskar och Äster - Jenny Olsson, Sofia Erlandsson, Ann-Catrin Karlborg

Filmad föreläsning om samverkan Oskar och Äster. Klicka på bilden för att starta filmen (Lnu Play)

Bildspel som visades under föreläsningen Oskar och Äster

 

Mobil närvård i Västra Götaland - Karin Fröjd och Amira Donlagic

Filmad föreläsning med Karin Fröjd och Amira Donlagic. Klicka på bilden för att starta filmen (Lnu Play)

Bildspel som visades under föreläsningen om Mobil närvård i Västra Götaland

Filmad intervju med Karin Fröjd. Klicka på bilden för att starta filmen.

Nära vård Norra Skaraborg - Eva-Marie Gustafsson, Nils-Gunnar Främberg

Eva-Marie Gustafsson och Nils-Gunnar Främberg berättar om kulturförändringar i organisationen. Klicka på bilden för att starta filmen.

Bildspel som visades under föreläsningen Nära vård Norra Skaraborg

 

 

Programmet 12 september 2019

09:00 – 09:30 Inledning
Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef vid Oskarshamns sjukhus
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör vid Region Kalmar län
Susanne Klingstedt, verksamhetschef vid hälso- och sjukvårdsenheten, Oskarshamns kommun
Teresa Tolic Trossmo, socialchef Högsby kommun

09:30 – 10:30 Anna Nergårdh, särskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård

10:30 – 11:30
Teatersalen: Borgholmsmodellen – Maria Svanborg, Åke Åkesson (T1)
Nils Falksalen: Forskning om nära vård - Mirjam Ekstedt, professor, Linnéuniversitetet (N1)

Kl. 11:30 – 12:15 Lunch

Kl. 12:15 – 13:15
Teatersalen: Hälsostaden Ängelholms sjukhus – Carl-Johan Robertz (T2)
Nils Falksalen: Nära vård Norra Skaraborg - Eva-Marie Gustafsson, Nils-Gunnar Främberg (N2)

Kl. 13:15 – 13:30 Fika

Kl. 13:30 – 14:30
Teatersalen: 10100 och Norrtäljemodellen – Peter Graf (T3)
Nils Falksalen: Äster och Oskar (N3)

Kl. 14:30 – 15:30 Mobil närvård i Västra Götaland – Karin Fröjd, Amira Donlagic

Kl. 15:30 – 16:15 Fortsatt framåt för en nära vård. Nu kör vi!
Moderator: Anna Nergårdh