Natur och friluftsliv

Bättre hälsa med friluftsliv

Naturen är öppen för alla. Den ger oss möjlighet till återhämtning, bättre hälsa och även till möten med släktingar och vänner som inte kan ske som vanligt. Tillgången till friluftsliv är därför viktig både för den enskilda människan och för samhället i stort. Allemansrätten ger oss frihet under ansvar. Det finns många fina platser att besöka i Kalmar läns natur. Utforska gärna nya områden nu när välmåendet i pandemitider betyder extra mycket.I länet finns över 200 naturreservat.

Forskningen

Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet och naturkontakt vilka båda påverkar olika aspekter av hälsa positivt. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar utveckling i samhället. Både enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Friluftsliv och tillgång till friluftsområden är inte bara positivt för individens hälsa och för att förebygga sjukdomar i olika grupper.

Friluftslivets år 2021

Det är Naturvårdsverket som har det övergripande samordningsansvaret för Friluftslivets år 2021. De har gett Länsstyrelsen i uppdrag att på regionalnivå samordna insatser som genomförs i respektive län, däribland Region Kalmar län samverkar med flera aktörer.

Friluftslivets år 2021 vill ta arbetet ytterligare ett steg och stimulera människors intresse till friluftsliv och lyfta friluftslivets värden för många människor. Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Friluftslivspolitiken handlar mycket om att skapa samhälleliga strukturer för friluftslivet.

Friluftslivets år innebär att i första hand arbeta med det enkla och tätortsnära friluftslivet samt många med olika aktiviteter. Alla organisationer som deltar genomför de aktiviteter som de tycker är bäst. All kommunikation bygger på digital teknik och forskningsbaserad kunskap.

Begreppet friluftsliv handlar om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats - hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.

Målgrupper för Friluftslivets år

 • Personer som är ovana vid att vara ute
 • Nya svenskar
 • Skolbarn åk 4–6
 • Beslutsfattare.

Tolv olika temaområden 2021

Alla aktörer förväntas arrangera aktiviteter kopplade till några eller alla av dem.

Januari - Invigning Friluftslivets år
Februari - Inspiratör friluftsliv
Mars - Friluftskompis
April - Hela Sveriges friluftsdag den 29 april. Vi hoppas att många arbetsplatser deltar i eller arrangerar aktiviteter för sina anställda.
Maj - Friluftsliv i skyddad natur
Juni - Äta ute
Juli - Sova ute
Augusti - Jag har aldrig...
September - Gilla friluftslivet
Oktober - Lära ute
November - Må bra ute
December - Dialog friluftsliv

Region Kalmar läns aktiviteter 2021

 • Förankringsarbete hos chefer och medarbetare som uppmärksammas av friluftslivets år.
 • Utskick och föreläsning om friluftslivets år
 • Inspirationsinlägg i sociala medier med ambasssadörer/friluftsprofiler
 • Tidningsreportage i personaltidningen Nerven
 • Under våren kommer alla föreningar och rörelsecoacher på skolor få ta del av Region Kalmar läns Friluftsbingo.
 • Uppmärksamma Friluftslivets dag 29 april i regionens kanaler och i media.
 • Under sommaren ges inspiration för att äta enkelt och hälsosamt i naturen.
 • En digital kunskapsdag för SFI, Komvux och folkhögskolepersonal planerad för hösten 2021 med syfte att medvetengöra på vilket sätt friluftsliv kan integreras i undervisningen.

Stöd i arbetet med Friluftslivets år

Inspiration till medarbetare, chefer

Friluftsbingo (till föreningsliv och rörelsecoacher)

Kommunikation om projektet "Luften är fri" (filer för nedladdning)

 Mer om friluftsliv (externa webbplatser)