Sund Smart Stark Senior

Sund Smart Stark Senior främjar ett hälsosamt åldrande, inspirerar till en aktiv fritid och skapar livslång rörelseglädje för personer som är 65 år och äldre. Under 12 veckor får seniorer prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av föreläsningar för att främja ett hälsosamt åldrande. Fokus är att uppmärksamma goda levnadsvanor och social gemenskap. Motionsformerna som tillhandahålls beror på utbudet i det lokala föreningslivet. Exempel på aktiviteter som erbjudits är spinning, bordtennis, aikido, curling, styrketräning, bowling och bågskytte.

Ett annat syfte med Sund Smart Stark Senior är att fler seniorer ska hitta till föreningslivet genom att få idrottsföreningar att starta verksamhet för äldre.

Konceptet Sund Smart Stark Senior är ett utvecklings- och samarbete i Småland mellan Smålandsidrotten, Region Jönköpings län, Region Kronoberg län, Region Kalmar län och kommunerna. Kursen har genomförts i olika kommuner sedan 2014. Smålandsidrotten har inledningsvis det övergripande ansvaret att koordinera kurserna i Småland. Smålandsidrotten handplockar föreningar med lämpliga aktiviteter. Utgångspunkten är vad föreningarna kan erbjuda efter avslutad skola (två pass per förening). I gengäld kan föreningarna få potentiella nya medlemmar efter avslutad kurs.

På sikt är målet är sedan att kurserna ska drivas vidare av kommunerna i egen regi i samverkan med det lokala föreningslivet och regioner.

 

Kurser under våren 2022

Inbjudan här