Samverkan

Region Kalmar län samverkar med många aktörer i samhället med syfte att tillsammans arbeta för att få fler i samhället att röra på sig.

Smålandsidrotten

Smålandsidrotten och Region Kalmar län har en samverkansöverenskommelse och en verksamhetsplan för att tillsammans arbeta för att få fler aktiva inom föreningslivet.

Kontakter till Smålandsidrottens idrottskonsulenter hittar du här!

 

Generation Pepp

Som första region i Sverige är vi med i Generation Pepp. Generation Pepp är en ideell stiftelsen som tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet arbetar för att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga. Mer om Generation Pepp hittar du här!