Fysisk aktivitet

 • Kom igång insatser

  Kom igång i Västervik, se aktiviteter här

  Föreläsning med Anders Hansen, se inbjudan här

  Rörelseglädje- nyckeln till framgång hos våra barn, se inbjudan här

  Världens barnloppet, läs mer här

 • Sund Smart Stark Senior

  Sund Smart Stark Senior främjar ett hälsosamt åldrande, inspirerar till en aktiv fritid och skapar livslång rörelseglädje för personer som är 65 år och äldre. Under 12 veckor får seniorer prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av föreläsningar för att främja ett hälsosamt åldrande. Fokus är att uppmärksamma goda levnadsvanor och social gemenskap. Motionsformerna som tillhandahålls beror på utbudet i det lokala föreningslivet. Exempel på aktiviteter som erbjudits är spinning, bordtennis, aikido, curling, styrketräning, bowling och bågskytte.

  Ett annat syfte med Sund Smart Stark Senior är att fler seniorer ska hitta till föreningslivet genom att få idrottsföreningar att starta verksamhet för äldre.

  Konceptet Sund Smart Stark Senior är ett utvecklings- och samarbete i Småland mellan Smålandsidrotten, Region Jönköpings län, Region Kronoberg län, Region Kalmar län och kommunerna. Kursen har genomförts i olika kommuner sedan 2014. Smålandsidrotten har inledningsvis det övergripande ansvaret att koordinera kurserna i Småland. Smålandsidrotten handplockar föreningar med lämpliga aktiviteter. Utgångspunkten är vad föreningarna kan erbjuda efter avslutad skola (två pass per förening). I gengäld kan föreningarna få potentiella nya medlemmar efter avslutad kurs.

  På sikt är målet är sedan att kurserna ska drivas vidare av kommunerna i egen regi i samverkan med det lokala föreningslivet och regioner.

   

  Kurser under våren 2022

  Inbjudan här

 • Samverkan

  Region Kalmar län samverkar med många aktörer i samhället med syfte att tillsammans arbeta för att få fler i samhället att röra på sig.

  Smålandsidrotten

  Smålandsidrotten och Region Kalmar län har en samverkansöverenskommelse och en verksamhetsplan för att tillsammans arbeta för att få fler aktiva inom föreningslivet.

  Kontakter till Smålandsidrottens idrottskonsulenter hittar du här!

   

  Generation Pepp

  Som första region i Sverige är vi med i Generation Pepp. Generation Pepp är en ideell stiftelsen som tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet arbetar för att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga. Mer om Generation Pepp hittar du här!

   

   

 • Föreningsregister