Kontaktuppgifter

Basenhetschef Hållbar samhällsplanering

Anna Soltorp

Folkhälsoutvecklare

Maria Lindqvist

Marie Tigerryd (föräldraledig t.o.m. 31 maj 2020)

Cecilia Gamme (föräldraledig under 2020)

Hanna Johansson

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoepidemiolog

Pär Eriksson

Folkhälsokommunikatör

Josefine Helin