Kontaktuppgifter

Tf Basenhetschef Hållbar samhällsplanering

Magnus Garp

Folkhälsochef

Chris Landergren

Folkhälsoutvecklare

Maria Lindqvist

Marie Tigerryd (föräldraledig t.o.m. 31 maj 2020)

Cecilia Gamme (föräldraledig under 2020)

Hanna Johansson

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoepidemiolog

Pär Eriksson

Folkhälsokommunikatör

Josefine Helin