Familjecentraler i Kalmar län

En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar. Verksamheten erbjuder hälsofrämjande, generella, tidigt förebyggande och stödjande insatser.

Tillsammans jobbar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete för att främja god hälsa för hela familjen under graviditet och under småbarnsåren.

På familjecentralerna får blivande föräldrar och barnfamiljer lättillgänglig och god service från de olika verksamheterna. Familjecentralerna ska också stödja och stärka föräldrar i sitt föräldraskap, tidigt identifiera familjer som behöver stöd samt verka för ett jämställt föräldraskap.

I Kalmar län finns 2021 familjecentraler i 11 av våra 12 kommuner. Under första kvartalet 2023 kommer även en familjecentral att öppnas i Vimmerby.

Gemensamt material

Utbildning och kompetensutveckling