Våra professioner

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut informerar om avlastande och energibesparande arbetssätt vid dagliga sysslor i hemmet, arbetet eller fritiden. Arbetsterapeuten kan också informera om olika hjälpmedel och hur miljön hemma och på arbetsplatsen kan anpassas efter behov.

Läs mer om arbetsterapeuten

Dietist

Dietist kan informera om åtgärder vid bekymmer rörande maten, ätandet och/eller ofrivillig viktminskning. Dietisten går igenom matvanorna och diskuterar eventuella förändringar för att underlätta matsituationen. Näringsdryck kan förskrivas vid behov. Tala med läkare eller kontaktsjuksköterska om remiss.

Läs mer om dietisten

Kurator

Kurator kan ge psykosocialt stöd, även för närstående och det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer till familj/närstående. Kuratorn kan ge information om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter och rehabilitering.

Läs mer om kuratorn

Lymfterapeut

Om svullnad uppstår i någon kroppsdel efter cancerbehandlingen kan lymfterapeut hjälpa patienten med bland annat råd, träning, bandagering och kompressionsprodukter.

Fysioterapeut/sjukgymnast

En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet. Patienten kan få hjälp att anpassa och komma i gång med sin fysiska aktivitet för att bibehålla/förbättra styrka, rörlighet, kondition och andningsfunktion. Fysioterapeuten kan även bidra med smärtlindrande åtgärder samt Avspänning-kroppskännedom.

Läs mer om fysioterapeuten/sjukgymnasten