Grupper/Kurser

Lära sig leva med cancer

Kursen vänder sig till dig som har eller har haft cancer samt för dina närstående. Kursen hålls i Kalmar 8 tillfällen.

Läs mer om kursen Lära sig leva med cancer

Bröstcancerskola

För de som genomgått behandling av bröstcancer i botande syfte samt deras närstående. Kursen hålls i Kalmar 4-6 tillfällen.

Läs mer om bröstcancerskolan

Prostatacancerskola

För de som genomgått behandling av prostatacancer i botande syfte samt deras närstående. Kursen hålls i Kalmar 4-6 tillfällen.

Läs mer om prostatacancerskolan