Vid inneliggande vård

Vid inneliggande sjukhusvård finns möjlighet att träffa personal från rehabiliteringens enheter på avdelningen, i olika omfattning beroende på profession och avdelning. Avdelningspersonalen  kontaktar respektive profession vid behov enligt rutin.