Lymfterapeut

Kalmar

Remiss till Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-811 70

Oskarshamn

Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

Västervik

Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.