Kurator

Kalmar

Remiss till Kuratorerna Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden tel: 0480-844 11.

Oskarshamn

Remiss till Samrehab Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 25 90.

Västervik

Kuratorerna är kopplade till respektive klinik. Ta kontakt via patients behandlande avdelning/mottagning.