Dietist

Kalmar

Remiss till Dietistmottagningen Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: internt sökarnummer 500 alt 155, tel: 0480-811 63 eller via Messenger – Dietistmott Kalmar Fiktivmessengerbrevlåda.

Oskarshamn

Remiss till Dietistmottagningen Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 25 90 eller via Messenger – Dietistmottagningen Ohamn Fiktivmessengerbrevlåda.

Västervik

Remiss till Dietistmottagningen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: internt sökarnummer 8779, tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Dietistmottagningen Vvik Fiktivmessengerbrevlåda.