Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering kräver teamarbete och här kommer information och kontaktuppgifter samlas för att underlätta samarbetet inom länet.

De flesta som har cancer behöver rehabilitering åtminstone någon gång. Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt under och efter behandlingen av sjukdomen.

Läs mer om Att leva med cancer på 1177, där information till patienten samlas.

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 

Samrehab/Rehab Söder

 • Våra professioner

  Arbetsterapeut

  Arbetsterapeut informerar om avlastande och energibesparande arbetssätt vid dagliga sysslor i hemmet, arbetet eller fritiden. Arbetsterapeuten kan också informera om olika hjälpmedel och hur miljön hemma och på arbetsplatsen kan anpassas efter behov.

  Läs mer om arbetsterapeuten

  Dietist

  Dietist kan informera om åtgärder vid bekymmer rörande maten, ätandet och/eller ofrivillig viktminskning. Dietisten går igenom matvanorna och diskuterar eventuella förändringar för att underlätta matsituationen. Näringsdryck kan förskrivas vid behov. Tala med läkare eller kontaktsjuksköterska om remiss.

  Läs mer om dietisten

  Kurator

  Kurator kan ge psykosocialt stöd, även för närstående och det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer till familj/närstående. Kuratorn kan ge information om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter och rehabilitering.

  Läs mer om kuratorn

  Lymfterapeut

  Om svullnad uppstår i någon kroppsdel efter cancerbehandlingen kan lymfterapeut hjälpa patienten med bland annat råd, träning, bandagering och kompressionsprodukter.

  Fysioterapeut/sjukgymnast

  En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet. Patienten kan få hjälp att anpassa och komma i gång med sin fysiska aktivitet för att bibehålla/förbättra styrka, rörlighet, kondition och andningsfunktion. Fysioterapeuten kan även bidra med smärtlindrande åtgärder samt Avspänning-kroppskännedom.

  Läs mer om fysioterapeuten/sjukgymnasten

 • Grupper/Kurser

  Lära sig leva med cancer

  Kursen vänder sig till dig som har eller har haft cancer samt för dina närstående. Kursen hålls i Kalmar 8 tillfällen.

  Läs mer om kursen Lära sig leva med cancer

  Bröstcancerskola

  För de som genomgått behandling av bröstcancer i botande syfte samt deras närstående. Kursen hålls i Kalmar 4-6 tillfällen.

  Läs mer om bröstcancerskolan

  Prostatacancerskola

  För de som genomgått behandling av prostatacancer i botande syfte samt deras närstående. Kursen hålls i Kalmar 4-6 tillfällen.

  Läs mer om prostatacancerskolan

 • Patientinformation

Kontakt

 • Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  Borgholm

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Borgholm via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0485-151 58 (externt), 0485-151 68 (intern) eller via Messenger – Borgholmdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda

  Emmaboda

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Emmaboda via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0471-185 26 eller via Messenger – Emmabodadistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Kalmar

  Distriktrehabiliteringen Kalmar: Remiss till Distriktsrehabiliteringen Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-847 90 eller via Messenger – Kalmardistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar (länssjukhuset): Remiss till Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-811 70

  Mönsterås/Högsby

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Mönsterås eller Samrehab distriktsrehabiliteringen Högsby via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0499-489 45 eller via Messenger – Mönsteråsdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda eller Högsbydistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Mörbylånga

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Mörbylånga via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0485-491 40 (externt), 0485-491 41 (intern) eller via Messenger – Mörbylångadistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda

  Nybro

  Distriktrehabiliteringen Nybro: Remiss till Distriktsrehabiliteringen Nybro via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0481-448 14 eller via Messenger – Nybrodistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Oskarshamn

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 23 10 eller via Messenger – Oskarshamndistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Söderåkra

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Söderåkra via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0486-215 88 eller via Messenger – Söderåkradistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Vimmerby/Hultsfred

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Vimmerby eller Samrehab distriktsrehabiliteringen Hultsfred via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0492-176 86 eller via Messenger – Vimmerbydistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda eller Hultfreddistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Västervik

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

 • Dietist

  Kalmar

  Remiss till Dietistmottagningen Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: internt sökarnummer 500 alt 155, tel: 0480-811 63 eller via Messenger – Dietistmott Kalmar Fiktivmessengerbrevlåda.

  Oskarshamn

  Remiss till Dietistmottagningen Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 25 90 eller via Messenger – Dietistmottagningen Ohamn Fiktivmessengerbrevlåda.

  Västervik

  Remiss till Dietistmottagningen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: internt sökarnummer 8779, tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Dietistmottagningen Vvik Fiktivmessengerbrevlåda.

 • Kurator

  Kalmar

  Remiss till Kuratorerna Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden tel: 0480-844 11.

  Oskarshamn

  Remiss till Samrehab Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 25 90.

  Västervik

  Kuratorerna är kopplade till respektive vårdavdelning. Ta kontakt via patients behandlande avdelning/mottagning.

 • Lymfterapeut

  Kalmar

  Remiss till Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-811 70

  Oskarshamn

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Västervik

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

 • Vid inneliggande vård

  Vid inneliggande sjukhusvård finns möjlighet att träffa personal från rehabiliteringens enheter på avdelningen, i olika omfattning beroende på profession och avdelning. Avdelningspersonalen  kontaktar respektive profession vid behov enligt rutin.

 • Kommunernas rehab (länk till regionens intranät)

Vilka insatser behöver patienten?

Informationsmaterial