4 prioriterade områden

Vi har valt att prioritera fyra utvecklingsområden.

  • Till varje område hör ett antal strategier och handlingsprogram
  • FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet

Välj område ovan eller navigera via menyn nedan.