Boka datumet: Digital Regiondag 11februari 2021

Attraktiv hållbarhet - Hur hållbarhet kan bygga ett attraktivt Kalmar län

Hur använder vi omställningen till ett hållbart välfärdssamhälle för att göra Kalmar län ännu mer attraktivt? Ett län där människor vill bo, arbeta, vara lediga, studera, bilda familj och driva företag. Ett län som människor vill besöka, flytta till och stanna kvar i. Kort sagt - ett län där människor vill leva.

Som ett avstamp i arbetet med att uppdatera Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi – Ett klimat att växa i bjuder Region Kalmar län in beslutsfattare och andra intresserade av samhällsutveckling, till en digital regiondag. Dagen är tänkt att ge inspiration och kraft men också möjlighet att bidra i idéarbetet för att tillsammans utveckla Kalmar län.

Du kommer bland andra att få höra Mattias Goldmann, välkänd och hängiven debattör förklara hur vi kan åstadkomma ett hållbart samhälle där miljö och modern livsstil går hand i hand. Suzanne Pluntke, bebyggelseantikvarie och samordnare inom Gestaltad livsmiljö på Boverket, berättar om Sveriges politik Gestaltad livsmiljö – hur vi kan arbeta med arkitektur, form, konst, design och kulturarv för ett hållbart samhälle som sätter människan i centrum, i både landsbygd och stad.

Mer information kommer framöver men boka redan nu 11 februari 2021 klockan 9.00-12.00.