Tillsammans: för Kalmar läns infrastruktur

Snart beslutas den nationella transportplanen 2022-2033. En satsning på Kalmar län är ett måste.

I vårt län finns kraft, kreativitet och resurser! Men visste du att Kalmar län är historisk strukturellt underfinansierat när det gäller infrastruktur och har därför inte utvecklats i samma takt som andra län. Med ökad finansiering till länet utvecklar vi inte bara Kalmar läns infrastruktur – utan stärker hela Sverige och bidrar till att vi kan nå de nationella klimatmålen.
Att sydöstra Sveriges tågbanor utvecklas är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045. Trafikverkets beräkningsmodell visar att en satsning på Stångådalsbanan och Tjustbanan är en vinstmaskin ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Tillsammans kan vi göra Kalmar läns röst hörd på nationell nivå genom att sprida budskapen om hur infrastruktursatsningar i Kalmar län inte bara utvecklar Kalmar län utan också bidrar till att stärka hela Sverige. Mötesspår, eldrift och triangelspår rustar oss för framtidens hållbara tågtransporter för både människor och gods.

Med ökade medel kan vi:

  • Bidra till att Sveriges nationella klimatmål nås genom att äntligen skrota några av de sista dieseldrivna tågen som finns i Sverige.
  • Bygga och skapa mötesspår, eldrift och triangelspår för framtidens hållbara tågtransporter, för både människor och gods.
  • Ge näringslivet ökad tillgång till kompetenta medarbetare för ökad konkurrenskraft. En rörlighet på arbetsmarknaden möjliggörs av realistiska pendlingsmöjligheter där det går att lita på tågen. Det stärker hela vår region och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning.
  • Öka rörligheten mellan orter i vårt län och mot angränsande områden för människor, varor och tjänster.

Informationsmaterial att sprida

Vi tror att vi, myndigheter, näringsliv och förtroendevalda tillsammans kan hjälpas åt att sprida kunskapen om de behov och utmaningar som Kalmar län står inför vad gäller kommande infrastruktursatsningar för länets utveckling samt behovet av ökad medelstilldelning för infrastruktur i den nationella transportplanen 2022-2033. Vill du vara med och bidra till detta, kan du ta hjälp av ett informationsmaterial här nedan, som går att använda fritt. Uppge gärna bildbyline "Bild: Region Kalmar län". Förslag på sociala medier-inlägg finns i dokumentet "Texter med bildhänvisning till social media". Bilderna ligger för sig.