Smålands Shanghaikontor

Smålands Shanghaikontor är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Syftet med Smålands Shanghaikontor (Småland China Support) är dels att förbättra och förenkla möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina, dels att förbättra Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med både andra universitet och näringsliv i Kina.

Kontakt