Sommarguide besöksnäring

2021-05-28

Information inför sommaren till länets turistarrangörer.

Under sommaren förväntas ett lugnare smittskyddsläde, men än är inte pandemin över. Det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar att följa de nationella rekommendationerna. Håll ett omtänksamt avstånd, tvätta händerna ofta, undvik många sociala kontakter och stanna hemma vid symtom.

Så här söker du vård i sommar

Övrigt informationsmaterial

Regionala rekommendationer

Efter de senaste veckornas snabba nedgång både av smittspridning och belastning på sjukvården har smittskyddsläkaren tagit beslut om att häva de regionala rekommendationerna som gällt sedan i april.

En regional rekommendation ligger dock kvar som handlar om att använda munskydd vid konstaterad smitta på en arbetsplats.

För den som arbetar inom vård och omsorg gäller särskilda vårdhygieniska riktlinjer.

När smittan kommer

När smittan kommer - en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen beskriver också smittskyddsläkarens ansvar, smittspårningsenhetens roll och hur en smittspårning går till.

Information från länsstyrelsen

Länsstyrelsens informationsbrev till campingar

Tips och råd om kommunikation