Glada nyheter!

2019-06-13

Livsmedelsutveckling Sydost får fortsatt förtroende!

Region Kalmar län har idag beviljats nya medel för fortsatta utvecklingsinsatser för länets livsmedelsföretag, vilket innebär en fortsättning för Livsmedelsutveckling Sydost under minst tre år.

- Ett oerhört positivt besked som innebär att vi kan fortsätta att jobba med utveckling av länets livsmedelsbransch, säger projektledare Thomas Isaksson.

Under 2016 – 2019 har projektet etablerat sig som en stödaktör för livsmedelsföretagsföretag inom förädling, restaurang och butik. Under perioden har projektledningen gjort drygt 200 företagsbesök och presenterat projektet för närmare 3 000 personer. Arbetet har bidragit till fler samarbeten, nya produkter och fler försäljningskanaler, ökad digitalisering och en tätare kontakt med akademin. Arbetet har också bidragit till en ökad kunskap om länets matproduktion och livsmedelssektorns betydelse för sysselsättning och tillväxt. Projektet har bedrivits företagsnära och finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och samverkande aktörer.

Idag gav strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna klartecken för ett fortsättningsprojekt, vilket ger Region Kalmar län och de samverkande parterna totalt 12,6 miljoner kronor att arbeta för. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan mellan Region Kalmar län, LRF Sydost samt Ekonomihögskolan och Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper vid Linnéuniversitetet. Även Länsstyrelsen blir en viktig samarbetspart.

Fokus ligger även fortsättningsvis på utvecklingsinsatser för små och medelstora företag, viktiga åtgärder för att nå målen med såväl den regionala som den nationella livsmedelsstrategin.

Fakta: Livsmedelsutveckling Sydost 2.0 kommer att pågå fr.o.m. november 2019 t.o.m. december 2022 med en budget om 12,6 miljoner kr. Hälften kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), resterande hälft från Region Kalmar läns 1:1-medel, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och Sparbanksstiftelsen Öland.

För mer information, kontakta Thomas Isaksson (0480-44 83 61) eller Kristina Bergman (0480-44 83 88).