Vad har hänt 2016-2019?

2019-11-06

Ny uppdateras länets livsmedelsstrategi.
Förslag och idéer välkomnas!

Under fyra år har Kalmar län arbetat strategiskt och operativt med utvecklingen av länets livsmedelsbransch. Hela livsmedelssektorn omfattas, från jord till bord. Arbetet genomförs av de tre huvudmännen tillsammans; LRF Sydost, Länsstyrelsen och Region Kalmar län.

Mycket har hunnit hända och det är nu dags att summera åren som gått, men också blicka framåt och uppdatera det handlingsprogram som följer med strategin. Vad är viktigast i vårt fortsatta arbete? Denna fråga har arbetsgruppen och styrgruppen för livsmedelsstrategin diskuterat under en längre period, och nu vill vi öppna upp för idéer och förslag från dig som företagare eller offentlig aktör.

Skicka dina idéer till carolina.gunnarsson@regionkalmar.se

Här redovisas en sammanställning över åren som gått. Ett underlag för det fortsatta arbetet.