Möt våra företag!

2020-03-03

Möt några av länets företag, som fått stöd av Livsmedelsutveckling Sydost.

Vi har låtit intervjua några av länets företag, som har fått stöd av Livsmedelsutveckling Sydost på olika sätt under de gångna tre åren. Intervjuerna återges i artiklarna till höger, tillsammans med fina bilder från verksamheterna. Här berättar företagen vad samarbetet har inneburit för dem, samt vilka utmaningar och glädjeämnen de ser i sitt företagande.

Det bör betonas att samtliga företag som projektet kommunicerar med, har fått erbjudande om att ta del av erbjudanden och aktiviteter. De företag som beskrivs närmare här är utvalda för att visa på bredden i såväl projektsamarbeten som geografi.

För text och bild svarar Anna K Sjögren och Malin Gustavsson. Bilden ovan är fotograferad av Malin Gustavsson.