Manual för lufttorkning

2019-08-29

Beskrivning av lufttorkning av kött och manual för produktion.

Efterfrågan på marknaden av lufttorkat svenskt kött har under många år varit begränsad inte minst eftersom konsumenterna har föredragit charkprodukter från södra Europa. De senaste åren har det däremot varit en betydande ökning av efterfrågan på svenskproducerat kött och därmed också svenska charkuteriprodukter.

Denna processbeskrivning är framtagen av Anna Blücher, lektor vid Linnéuniversitet i Kalmar. Arbetet har skett inom ramen för Livsmedelsutveckling Sydost och tillsammans med Västersläts gårdsbutik och Mickes Viltrökeri.

Vi vill uppmuntra fler att förädla kött genom exempelvis lufttorkning, och tillhandahåller här en processbeskrivning för ändamålet. Vi ber att noga uppmärksamma den information som ges i rapportens inledning. Vårt generella råd är också att ta hjälp av praktisk kompetens i det inledande arbetet.