Livsmedelsexport

2019-05-28

Rapport om länets förutsättningar för utökad livsmedelsexport.

Projekt Livsmedelsutveckling Sydost har låtit titta närmare på Kalmar läns och Kronobergs läns små och medelstora livsmedelsföretags möjligheter till utökad export. Rapporten beskriver närmare de stödmöjligheter som finns idag, exempel på lyckade exportsatsningar, företagens potential och vilja att exportera samt egna analyser och förslag till fortsatt arbete. Rapportförfattaren, Karin Hansson, konstaterar bland annat att det krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att lyckas med sin export.