IUC ny projektägare

2020-10-28

IUC Kalmar län blir ny huvudman för Livsmedelsutveckling Sydost.

Från och med den 1 november 2020 tar Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar län AB (IUC) över huvudmannaskapet från Region Kalmar län för projekt Livsmedelsutveckling Sydost. Övergången ger förutsättningar för ett mer företagsnära arbete. I övrigt innebär projektägarbytet inga förändringar för projektet och det påverkar inte arbetet med länets livsmedelsstrategi.

Livsmedelsutveckling Sydost drivs idag som ett projekt. Det är viktigt att säkerställa plattformens framtid även efter projektslut i december 2022, vilket det nya huvudmannaskapet ger goda förutsättningar för. IUC:s nya VD Thomas Isaksson har en gedigen bakgrund inom livsmedelsindustrin, och har närmast verkat som projektledare för Livsmedelsutveckling Sydost under drygt fyra år.

Region Kalmar län anser att IUC är en viktig aktör i arbetet med innovation och utveckling av länets företag, vilket ligger i linje med Livsmedelsutveckling Sydosts ambitioner. IUC Kalmar län är ett utvecklingsbolag med fokus på små och medelstora företag. Syftet med verksamheten är att utveckla konkurrenskraften och höja innovations-, teknik- och kunskapsnivån i regionens näringsliv. Under de senaste två åren har IUC nått ut med sina erbjudanden till 200 företag, genomfört över 3 000 utbildningar och har ansvar för en YH-utbildning. 

Vad innebär detta för projektets målgrupp, små och medelstora livsmedelsföretag i Kalmar län?

Projektet arbetar vidare som tidigare, utifrån fastslaget projektbeslut. Länets små och medelstora livsmedelsföretag är i fortsatt fokus. Thomas Isaksson är formellt kvar som projektledare men jobbar en mindre del av sin tid i projektet. Assisterande projektledare och kommunikatör Kristina Bergman jobbar kvar i projektet. Ny kollega är Lars Bylin med gedigen erfarenhet från restaurang, hotell och företagsutveckling. Projektledningen ser positivt på förändringen.

Så här säger projektledare Thomas Isaksson om flytten:
– Livsmedelsbranschen är, liksom övrig industri, viktig för Kalmar län. Historiskt har IUC har fokuserat på alla industribranscher utom livsmedel. Nu kan även livsmedelsföretagen ta del av de kompetensområden där IUC har sin styrka, såsom digitalisering, automation och robotisering. Därutöver har IUC ett stort antal utbildningar som livsmedelsbranschen kan ha stor nytta av. Detta ger synergier då livsmedelsföretagen får fler naturliga kontaktytor in i övrig industriverksamhet.

Påverkar detta arbetet med Kalmar läns livsmedelsstrategi?

Projektet ska inte förväxlas med livsmedelsstrategin för Kalmar län. Det strategiska livsmedelsarbetet sker även fortsättningsvis i samverkan mellan Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län och LRF Sydost. Även Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län lever oförändrad vidare.

För mer information

https://www.iuc-kalmar.se/projekt/lso 
Projektets webbsida under regionkalmar.se uppdateras inte längre.

För frågor, kontakta

Thomas Isaksson
VD IUC Kalmar län samt projektledare för Livsmedelsutveckling Sydost
thomas.isaksson@iuc-kalmar.se

Kristina Bergman
ass. projektledare och kommunikatör, Livsmedelsutveckling Sydost
fr.o.m. 1 nov kristina.bergman@iuc-kalmar.se