Rapportsläpp!

2020-08-17

Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel.

En rapport från Livsmedelsutveckling Sydost

Kalmar län är landets tredje största äggproducent med 17 % av den totala produktionen. För att öka kunskapen om ägg och svensk äggproduktion, samt inspirera restauranger och livsmedelstillverkare till nya maträtter och produkter, har Livsmedelsutveckling Sydost vid Region Kalmar län tagit fram rapporten Ägg – ett av världens nyttigaste livsmedel. Rapporten kan laddas ner i högerspalten.

Rapporten innehåller bland annat fakta om Sveriges äggproduktion, import och export av ägg, äggproduktionens miljöpåverkan, ägg som livsmedel, hur fodret kan påverka näringsinnehållet samt hur vi äter ägg i Sverige och i andra länder.

Omelettpizza, småskalig majonnäs eller rätter med inspiration från mellanöstern

Kokt eller stekt. Ibland som omelett eller äggröra. Men sällan ser vi ägg som huvudsaklig ingrediens i maträtter på restaurang eller i förädlade produkter. Några av världens större städer har på senare år berikats med restauranger och snabbmatställen som fokuserar på ägg. Eggs Inc. och Omelegg kan ge inspiration. I rapporten ger vi fler tips på maträtter och vidareförädling.

Ägg – en vitaminbomb

I Sverige äter vi 222 ägg per person och år, vilket motsvarar 15 kg ägg. Vi är så gott som självförsörjande på ägg. 93 % av det vi förbrukar produceras inom landet, enligt Svenska ägg. Äggkonsumtionen ökar sakta men stadigt, inte minst på grund av äggets hälsofördelar. Ett ägg innehåller i stort sett alla viktiga vitaminer vi behöver, förutom C-vitamin, och därtill mineraler och alla essentiella aminosyror. Svenska ägg är dessutom fria från salmonella och produktionen har lägst användning av antibiotika i EU. Av våra animaliska livsmedel är det endast viltkött som har en lägre klimatpåverkan per kilo än ägg. Fördelarna är med andra ord många, och potentialen till produktutveckling stor.

Rapporten har författats av Mushtaq Farooqi vid Region Kalmar län, språkgranskats och kompletterats av Ebba Petersson vid Region Kalmar län.