Ett gemensamt arbete

Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

  • Styrgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från de tre huvudmännen. 
  • Arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, tre huvudmän samt Livsmedelsutveckling Sydost. 
  • Referensgrupp med representanter från hela livsmedelskedjan. 
  • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver.