Ett gemensamt arbete

Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

  • Styrgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från offentliga och privata aktörer, politiker, lantbruk och butiker. Se lista
  • Arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från vart och ett av de olika åtgärdsområdena. Se lista
  • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver.