Handlingsprogram 2020-2022, några exempel

År 2020 antogs ett uppdaterat handlingsprogram för 2020-2022 (se högerspalt). Det innehåller 29 konkreta aktiviteter, uppdelade på fyra avsnitt. Nedan kan du läsa mer om några av dessa aktiviteter. Ibland koordineras dessa från Kalmar län, ibland är de resultatet av ett större samarbete.

1. Förnyelse, forskning och innovation

Aktivitet 1.1 Food Hackaton
Aktivitet 1.6 Livsmedelsutveckling Sydost
Aktivitet 1.7 Krinova Growth Process
Aktivitet 1.9 Aktivt deltagande i Mistra Food Futures

2. Kompetensförsörjning

Aktivitet 2.3 Kompetensutveckling och rådgivning för lantbrukare och landsbygdsföretagare

Aktivitet 2.4 Medverka till att en yrkesutbildning inom kött, chark, fågel kommer till stånd. 

Aktivitet 2.5 Mer mat fler jobb

3. Livsmedelsförsörjning i kristid

4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Aktivitet 4.2 Exceptionell råvara som metod för ökad kvalitet och omsättning

Aktivitet 4.6 Smaken av östra Småland och Öland - terroiratlas för Kalmar län

Aktivitet 4.7 Stärkt regional matidentitet genom märkning och branschöverskridande samarbeten

Aktivitet 4.11 Matens hus