Handlingsprogram 2020-2022, några exempel

År 2020 antogs ett uppdaterat handlingsprogram för 2020-2022. Det innehåller 29 konkreta aktiviteter, uppdelade på fyra avsnitt. Nedan kan du läsa mer om några av dessa aktiviteter. Ibland koordineras dessa från Kalmar län, ibland är de resultatet av ett större samarbete.

1. Förnyelse, forskning och innovation

Aktivitet 1.1 Food Hackaton
Aktivitet 1.6 Livsmedelsutveckling Sydost
Aktivitet 1.7 Krinova Growth Process
Aktivitet 1.9 Aktivt deltagande i Mistra Food Futures

2. Kompetensförsörjning

Aktivitet 2.3 Kompetensutveckling och rådgivning för lantbrukare och landsbygdsföretagare
Aktivitet 2.5 Mer mat fler jobb

3. Livsmedelsförsörjning i kristid

4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Aktivitet 4.2 Exceptionell råvara som metod för ökad kvalitet och omsättning
Aktivitet 4.4 Mer svenskt kött på restaurang
Aktivitet 4.8 The Edible Country till Kalmar län
Aktivitet 4.11 Matens hus

Genomför gemensamt

Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

  • En styrgrupp och en arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från de tre huvudmännen.
  • En referensgrupp, med representanter från offentliga aktörer, företag och politik.
  • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver.