Detta har hänt 2016-2019

Läs om arbetet under perioden 2016-2019 uppföljningen av strategins prioriterade åtgärder via länkarna nedan. 

Livsmedelsstrategi för Kalmar - uppföljning 2016–2019

Bilaga 4, uppföljning 2016-2019