Steg 4 - Genomförande

Region Kalmar läns ambition är att därefter medfinansiera den reella satsningen med maximalt 7,5 MSEK totalt under tidsperioden 2022-2026, förutsatt en långsiktigt hållbar affärsplan och att annan finansiering finns till minst 50 %. Slutligt beslut om medlen för den reella satsningen fattas efter redovisning av genomförandeplanen.