Steg 2 - Skiss till genomförandeplan

Efter intresseanmälan utses maximalt fem aktörer som vardera får 75 000 kronor för att ta fram varsin skiss till genomförandeplan. Besked om detta ges i januari 2021.

Skissen till genomförandeplan bör ligga i linje med Region Kalmar läns utgångspunkter, se ovan. Eventuell annan inriktning måste motiveras tydligt. Skissen till genomförandeplan bör bland annat innehålla huvudman för framtagandet av genomförandeplanen, översiktlig målbild och konceptidé för Matens hus, arbetssätt och tidplan för att ta fram genomförandeplanen, tänkta samarbetsparter och en översiktlig kostnadsbudget för arbetet med att ta fram en genomförandeplan. Bifoga också en kort beskrivning av din organisation, samt CV på den eller de personer som kommer att ansvara för arbetet med genomförandeplanen.

Skissen till genomförandeplan ska redovisas i form av ett PM, men var och en ska också vara beredd att göra en muntlig presentation på maximalt 15 minuter. Skissen ska redovisas senast 2021-04-30. Skisserna kommer att bedömas av en jury, som väljer ett eller flera vinnande bidrag till steg 3. Beslut beräknas fattas under juni månad 2021.