Det vi arbetar med

I korthet är det framför allt det här som den treåriga satsningen arbetar med:

  1. Få kännedom om företagens utvecklingsbehov och bygga projektaktiviteter utifrån det
  2. Skapa nätverk och möten mellan företag, organisationer och experter; regionalt, nationellt och internationellt
  3. Lotsa företagens planer till nya utvecklingsmöjligheter och finansiellt stöd
  4. Låta företagens idéer växa tillsammans med studenter och forskare
  5. Särskilt lyfta möjligheterna med proteinrik livsmedelsproduktion
  6. Hjälpa företagen i deras omvärldsbevakning
  7. Ge stöd och utveckling i marknadsföring och försäljning
  8. Uppmärksamma hur miljö, mångfald och jämställdhet bidrar till ökad lönsamhet