Medverkande organisationer

Region Kalmar län

Projektägare, leder och samordnar projektet. Här sitter projektledningen, när de vi inte möter företag eller andra aktörer ur målgruppen.
Kontakt: Klicka här

LRF Sydost

Fokuserar i detta projekt på kött med kvalitet, möter köttproducenter och förädlare och lotsar dem vidare i förädlingskedjan för utveckling, ökad kvalitet och lönsamhet.
Kontakt: rose-marie.winqvist@lrf.se

Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Erbjuder forskningskompetens inom livsmedel och matrelaterade upplevelser, ett tvåårigt utvecklingsprogram vid namn MatPLUS samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.
Kontakt: EH petter.boye@lnu.se; FHL kristina.julin@lnu.se

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

Erbjuder forsknings- och lärarkompetens samt uppdragsutbildningar inom hela livsmedelskedjan med fokus på primärproduktion, samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.
Kontakt: vakant