Kontaktpersoner

Thomas Isaksson

Thomas Isaksson
Projektledare
Livsmedelsutveckling Sydost
0480-44 83 61

Kristina Bergman

Kristina Bergman
Assisterande projektledare
Livsmedelsutveckling Sydost
Tel: 0480-44 83 88
SMS: 0725-41 59 89