Forskning, omvärld och trender

Bredda dina perspektiv!
Ta del av våra omvärldsspaningar med fokus på livsmedel!

Under våren 2020 startar vi vår gedigna forskning- och omvärldsbevakning! Genom att samla och sprida omvärldstrender, forskning och kunskap gör vi ditt företagande eller företagsstödjande arbete roligare och lättare, vilket i sin tur leder till nya idéer, produkter och samarbeten.

Välkommen att skriva upp dig på vår sändlista via länken till höger! Läs även GDPR-texten nedan.

Utskicken vänder sig i första hand till företag, företagsfrämjare och offentliga aktörer i Kalmar län, då bevakningen är en del av ett regionalt utvecklingsprojekt, men breven är intressanta även för dig med verksamhet utanför länet.

I förekommande fall skickar vi även ut mer målgruppsanpassad information i den takt vi kommer över den, och utifrån den kännedom vi har om ditt företag och dina intressen.

Dina inspel är viktiga för fortsättningen. Låt oss veta vilken typ av information som är mer eller mindre intressant för din verksamhet.

Trevlig läsning!

Synpunkter, tips och diskussion välkomnas till kristina.bergman@regionkalmar.se !

Dina uppgifter och GDPR: Genom att registrera dig på vår kontaktlista, samtycker du till att vi sprar dina uppgifter för just dessa ändamål tills vidare. Via sändlistan sprider vi dels trendbevakningen, dels övrig information som kan vara relevant för dig och din verksamhet, såsom aktiviteter vi arrangerar eller intressant forskning som vi tror kan vara intressant för ett eller ett fåtal företag. I samband med registreringen kan du gärna ange kategori/målgrupp, såvida detta inte framgår tydligt av ditt företagsnamn. På så sätt kan vi lättare målgruppsanpassa informationen.