Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och samarbeten inom livsmedel.

Om Livsmedelsutveckling Sydost

 • Om projekt Livsmedelsutveckling Sydost

  Flera regionala aktörer har gått samman för att utveckla länets livsmedelsbransch.

  Arbetet är en viktig del i länets livsmedelsstrategi och utgår från identifierade styrkeområden i regionens livsmedelssektor, som till exempel proteinrika livsmedel.

  Projektets målgrupp och samarbetspartners

  Projektet vänder sig i första hand till små och medelstora livsmedelsförädlare samt restaurang och handel, men även till jordbruksföretag och stora livsmedelsföretag. Projektets innehåll anpassas till företagens önskemål och aktuella utvecklingsbehov, men även omvärldsbevakning, trender och forskning påverkar aktiviteter och fokusområden.

  Livsmedelsutveckling Sydost jobbar också gentemot branschorganisationer, myndigheter, politiker och universitet, för att sprida information om livsmedelssektorns betydelse för länet.

  Arbetet sker i samverkan mellan följande organisationer: Region Kalmar län (huvudman), Almi Företagspartner Kalmar län AB, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, LRF Sydost, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Därutöver ingår ett antal privata aktörer.

  Syfte

  Det centrala i projektet är konkreta insatser för ökad tillväxt och sysselsättning, nya produkter, utveckling och samarbete – med hänsyn tagen till de tre hållbarhetsaspekterna. På längre sikt är ambitionen att arbetet ska mynna ut i en permanent verksamhet för företagens fortsatta arbete med innovationer och utveckling inom förädling av råvaror, hållbarhet, entreprenörskap, marknad och företagsutveckling.

  Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus (som är projektets fullständiga namn) har pågått under 2016-2019. Tack vare ett förnyat förtroende fortsätter arbetet fr.o.m. 2020 och tre år framåt. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och samverkande parter.

  Potentialen hos små och medelstora företag

  Projektet vänder sig till små och medelstora företag, vilket enligt rådande definition är företag med färre än 250 anställda och en omsättning mindre än 50 miljoner euro.

  SCB:s statistik för åren 2007, 2010 och 2014 visar att den stora förändringspotentialen ligger hos små och medelstora företag samt att det är i denna grupp som utveckling och tillväxt sker. Totalt sett förnyas nio procent av de svenska livsmedelsföretagens produkter varje år, vilket innebär att det finns god potential att marknadsföra nya produkter.

  För att projektet på bästa sätt ska komma dig som företagare till nytta, behöver vi få veta vad du tycker. Detta sker delvis vid våra inplanerade företagsbesök, men du är givetvis välkommen att även kontakta oss via e-post eller telefon.

 • Medverkande organisationer

  Region Kalmar län

  Projektägare, leder och samordnar projektet. Här sitter projektledningen, när de vi inte möter företag eller andra aktörer ur målgruppen.
  Kontakt: se nedan

  Almi Företagspartner Kalmar län AB

  Erbjuder kunskap och verktyg i projektets alla delar. Almi introducerar bland annat Tillväxtlyft Livsmedel som innebär individuell rådgivning och diskussion i grupp.
  Kontakt: Peter.Billberg@almi.se

  Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

  Ansvarar för en fördjupning inom vegetabilier, tillhandahåller en expertgrupp inom produktutveckling och livsmedelsförädling och erbjuder dessutom tillgång till sitt utvecklingskök i Torslunda.
  Kontakt: henriette.smith@hushallningssallskapet.se

  LRF Sydost

  Fokuserar i detta projekt på kött med kvalitet, möter köttproducenter och förädlare och lotsar dem vidare i förädlingskedjan för utveckling, ökad kvalitet och lönsamhet.
  Kontakt rose-marie.winqvist@lrf.se

  Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

  Erbjuder forskningskompetens inom livsmedel och matrelaterade upplevelser, ett tvåårigt utvecklingsprogram vid namn MatPLUS samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.
  Kontakt: EH petter.boye@lnu.se; FHL kristina.julin@lnu.se

  Länsstyrelsen i Kalmar län

  Erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom Greppa Näringen, ekologisk produktion och jobbskapande på landsbygden, samt stöd för samarbeten och pilotprojekt inom livsmedelsförädling.
  Kontakt: agneta.h.gustafsson@lansstyrelsen.se

  SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

  Erbjuder forsknings- och lärarkompetens samt uppdragsutbildningar inom hela livsmedelskedjan med fokus på primärproduktion, samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.
  Kontakt: margareta.emanuelson@slu.se

 • Det vi arbetar med

  I korthet är det framför allt det här som den treåriga satsningen arbetar med:

  1. Få kännedom om företagens utvecklingsbehov och bygga projektaktiviteter utifrån det
  2. Skapa nätverk och möten mellan företag, organisationer och experter; regionalt, nationellt och internationellt
  3. Lotsa företagens planer till nya utvecklingsmöjligheter och finansiellt stöd
  4. Låta företagens idéer växa tillsammans med studenter och forskare
  5. Särskilt lyfta möjligheterna med proteinrik livsmedelsproduktion
  6. Hjälpa företagen i deras omvärldsbevakning
  7. Ge stöd och utveckling i marknadsföring och försäljning
  8. Uppmärksamma hur miljö, mångfald och jämställdhet bidrar till ökad lönsamhet
 • Kontaktpersoner
  Thomas Isaksson

  Thomas Isaksson
  Projektledare
  Livsmedelsutveckling Sydost
  0480-44 83 61

  Kristina Bergman

  Kristina Bergman
  Assisterande projektledare
  Livsmedelsutveckling Sydost
  Tel: 0480-44 83 88
  SMS: 0725-41 59 89

 • Kalender - Livsmedel Kalmar län
  Aktiviteter i urval:
   
  29 okt Hygien och livsmedelssäkerhet, heldagskurs i Kalmar; Livsmedelsutveckling Sydost
  5 nov Arbetsmarknadsdag Gröna näringar, Kalmar; Hushållningssällskapet 
  6 nov Arbetsmarknadsdag Gröna näringar, Vimmerby; Hushållningssällskapet
  7 nov Ekokonferens; LRF Sydost och Länsstyrelsen
  27 nov Rådslag för Livsmedelsstrategi Kalmar län