Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och samarbeten inom livsmedel.

Arbetet bedrivs i projektform med finansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Läs mer nedan.

OBS: Fr.o.m. november 2020 är IUC Kalmar län huvudman för Livsmedelsutveckling Sydost. Den här sidan uppdateras därför inte längre. Läs mer under IUC Kalmar län

 

Europeiska utvecklingsfonden