Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och samarbeten inom livsmedel.

Arbetet bedrivs i projektform med finansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Läs mer nedan.

OBS: Fr.o.m. november 2020 är IUC Kalmar län huvudman för Livsmedelsutveckling Sydost. Den här sidan uppdateras därför inte längre. Läs mer under IUC Kalmar län

 

Europeiska utvecklingsfonden

Om Livsmedelsutveckling Sydost

 • Om projekt Livsmedelsutveckling Sydost

  Arbetet utgör en viktig del av länets livsmedelsstrategi och utgår från företagens behov, utvecklingstrender i omvärlden samt identifierade styrkeområden i regionens livsmedelssektor.

  Syfte

  Det centrala i projektet är konkreta insatser för ökad tillväxt och sysselsättning, nya produkter, utveckling och samarbete – med hänsyn tagen till de tre hållbarhetsaspekterna. På längre sikt är ambitionen att arbetet ska mynna ut i en permanent verksamhet för företagens fortsatta arbete med innovationer och utveckling inom förädling av råvaror, hållbarhet, entreprenörskap, marknad och företagsutveckling.

  Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus har pågått under 2016-2019. Tack vare ett nytt projekt fortsätter arbetet under ytterligare tre år, med start i november 2019. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och samverkande parter. Under 2020 – 2022 är samverkansparterna LRF Sydost, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt Fakulteten för hälsa och livsvetenskap (där livsmedelsrelaterad utbildning och forskning äger rum) vid Linnéuniversitetet. Även Länsstyrelsen Kalmar län och Sveriges Lantbruksuniversitet är viktiga aktörer i arbetet.

  Projektets målgrupp och samarbetspartners

  Projektet vänder sig i första hand till små och medelstora livsmedelsförädlare samt restaurang och handel. Jordbruksföretag och stora livsmedelsföretag (över 250 anställda) är också viktiga för livsmedelskedjan, och utgör därmed sekundär målgrupp.

  Livsmedelsutveckling Sydost jobbar också gentemot branschorganisationer, myndigheter, politiker och universitet, för att sprida information om livsmedelssektorns betydelse för länet.

  Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län, samverkansparterna LRF Sydost och Linnéuniversitetet, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter samt Ölands sparbanksstiftelse. Projektet leds av projektledare Thomas Isaksson, kommunikatör Kristina Bergman och ekonomiassistent/administratör Ebba Petersson.

  Fokus framåt

  Under perioden 2020 – 2022 kommer arbetet till stor del att bestå av företagsmöten, spridning av trender, kunskap och forskning samt fördjupade samarbeten med akademin. Därtill några fördjupningar inom värmekrävande grödor, ägg och kött.

  Potentialen hos små och medelstora företag

  Projektet vänder sig till små och medelstora företag, vilket enligt rådande definition är företag med färre än 250 anställda och en omsättning mindre än 50 miljoner euro.

  SCB:s statistik för åren 2007, 2010 och 2014 visar att den stora förändringspotentialen ligger hos små och medelstora företag samt att det är i denna grupp som utveckling och tillväxt sker. Totalt sett förnyas nio procent av de svenska livsmedelsföretagens produkter varje år, vilket innebär att det finns god potential att marknadsföra nya produkter.

  För att projektet på bästa sätt ska komma dig som företagare till nytta, behöver vi få veta vad du tycker. Detta sker delvis vid våra inplanerade företagsbesök, men du är givetvis välkommen att även kontakta oss via e-post eller telefon.

 • Medverkande organisationer

  Region Kalmar län

  Projektägare, leder och samordnar projektet. Här sitter projektledningen, när de vi inte möter företag eller andra aktörer ur målgruppen.
  Kontakt: Klicka här

  LRF Sydost

  Fokuserar i detta projekt på kött med kvalitet, möter köttproducenter och förädlare och lotsar dem vidare i förädlingskedjan för utveckling, ökad kvalitet och lönsamhet.
  Kontakt: rose-marie.winqvist@lrf.se

  Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

  Erbjuder forskningskompetens inom livsmedel och matrelaterade upplevelser, ett tvåårigt utvecklingsprogram vid namn MatPLUS samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.
  Kontakt: EH petter.boye@lnu.se; FHL kristina.julin@lnu.se

  SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

  Erbjuder forsknings- och lärarkompetens samt uppdragsutbildningar inom hela livsmedelskedjan med fokus på primärproduktion, samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.
  Kontakt: vakant

 • Det vi arbetar med

  I korthet är det framför allt det här som den treåriga satsningen arbetar med:

  1. Få kännedom om företagens utvecklingsbehov och bygga projektaktiviteter utifrån det
  2. Skapa nätverk och möten mellan företag, organisationer och experter; regionalt, nationellt och internationellt
  3. Lotsa företagens planer till nya utvecklingsmöjligheter och finansiellt stöd
  4. Låta företagens idéer växa tillsammans med studenter och forskare
  5. Särskilt lyfta möjligheterna med proteinrik livsmedelsproduktion
  6. Hjälpa företagen i deras omvärldsbevakning
  7. Ge stöd och utveckling i marknadsföring och försäljning
  8. Uppmärksamma hur miljö, mångfald och jämställdhet bidrar till ökad lönsamhet
 • Kontaktpersoner
  Thomas Isaksson

  Thomas Isaksson
  Projektledare
  Livsmedelsutveckling Sydost
  0480-44 83 61

  Kristina Bergman

  Kristina Bergman
  Assisterande projektledare
  Livsmedelsutveckling Sydost
  Tel: 0480-44 83 88
  SMS: 0725-41 59 89

 • Kalender - Livsmedel Kalmar län
  Aktiviteter i urval:
   

  21 april: Webbinarium om digital marknadsföring med Bianca Brandon-Cox från VisitSweden. Information följer.

  2 juni: Trendföreläsning med Mintel. En unik möjlighet för landets små och medelstora livsmedelsföretag att få ta del av det globala trend- och analysföretaget Mintels kunskap. Eftermiddag. Information följer.

  3 juni: Digital kunskapsträff kl. 8.30 - 12.00 på temat livsmedelsstrategier. Läs mer i nyhetsflödet under www.regionkalmar.se/livsmedelsutveckling

   

Forskning, omvärld och trender