Flernivåsamverkan för stärkt regional service.

Under 2017-2019 driver Region Kalmar län projektet Flernivåsamverkan för stärkt regional service.

Inom projektet byggs ett regionalt nätverk av landsbygdsutvecklare upp i Kalmar län för att driva gemensamma frågor, utbyta erfarenheter, sprida goda exempel och hitta samarbetsprojekt. Genom nätverket stärks det regionala perspektivet i servicefrågorna.

Inom projektet ska även nya metoder för att stärka den regionala servicen testas. Detta arbete utförs i samverkan med lokala utvecklingsgrupper på landsbygden runt om i länet. En viktig samarbetspartner i detta är organisationen Hela Sverige, som har lokal förankring över hela länet.

Projektet finansieras med stöd från landsbygdsprogrammet och medfinansieras av Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.