Cirkulär ekonomi i Kronoberg och i Kalmar län

– En satsning som stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Om regionerna samverkar och våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas samtidigt våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här, såväl nu som i framtiden.

Syfte och mål med projektet

  • Inspirera och höja kunskapen om cirkulär ekonomi och om hur det kan användas som ett innovativt verktyg i affärs- och verksamhetsutveckling.
  • Bistå näringsliv och offentlig verksamhet med ett fördjupat stöd och verktyg för en cirkulär omställning genom kostnadsfri verksamhets- och affärsutvecklingsrådgivning till små och medelstora företag samt kommuner.
  • Stärka och utveckla samverkan mellan aktörer som jobbar med cirkulär ekonomi.
  • Ta fram modeller för att integrera jämställdhetsarbete med cirkulär-ekonomiskt arbete.

Projektet är ett treårigt projekt som pågår från 1 september 2018 till 30 juni 2021. Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar tillsammans med Region Kronoberg och Region Kalmar län. Region Kronoberg är projektägare och Linnéuniversitetet är samverkanspart. I projektet ingår även Energikontor Sydost och Sustainable Småland.

Kontakt