Symboler

Detta är symbolerna som tagits fram i tillgänglighetsguiden

Tillgänglighet för rullstolsburna

Till entré: Angöring inom 5 meter, möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi och så vidare.

Entré: Jämn markbeläggning, utrymmet innanför entrédörren är utformat så passage med rullstol är möjligt.

Entrédörr: Ringklocka finns, vid automatisk slagdörr är svepytan markerad på golvet, dörröppnare, dörrbredd minst 80 centimeter, tröskel mindre än 2,5 centimeter.

Ramper: Bredd minst 130 centimeter, lutning max 1:12 (8 %), ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter ramp, utrymme på vilplanet så rullstol ej står i vägen när dörren öppnas, friytan vid entrédörrens öppningssida minst 70 centimeter.

Inomhusmiljö: Trösklar mindre än 2,5 centimeter, dörrbredd minst 76 centimeter, minsta bredd på kommunikationsväg 130 centimeter delvis begränsad till 80 centimeter vid pelare.

Receptionsdisk: Del av disken är i höjd 75–80 centimeter.
Samlingslokal: Scen/Podium nås lätt i rullstol, integrerade fasta platser för rullstolsburna som också ger samma möjlighet att se och höra.
Mötesrum: rummet kan möbleras så att rullstolsburna kan delta i möten.

 

Tillgänglighet för synskadade

Till entré: Möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi och så vidare.
Entré: Tydlig skyltning med god kontrast och stora bokstäver.

Yttertrappa: Första och sista trappsteget är markerat, ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter trappa.

Entrédörr: Kontrastmarkerad dörr, vid automatisk slagdörr är svepytan markerad på golvet, glasdörr är markerad.

Inomhusmiljö: Ljus inredningsfärg med kontraster och/eller markeringar, ljudligt brandalarm, ledarhund välkommen.

Innetrappa: Första och sista trappsteget markerat, ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter trappa.

Receptionsdisk: Väl synlig från entrén och lätt att hitta.

 

Tillgänglighet för hörselskadade

Hörslinga finns i samlingslokal och mötesrum.

 

Tillgänglighetsanpassad toalett

Kontrasterande dörr och inredning.
Visuellt brandlarm.
Larmknappar som nås från rullstol eller toalettstol.
Yta minst 220x220 centimeter.
Dörrbredd minst 80 centimeter.
Toalettsitthöjd 46–50 centimeter.
Stödhandtag på båda sidor.
Engreppsblandare.

 

Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats

Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats finns inom 25 meter.

 

Tillgänglighetsanpassad hiss

Storlek minst 110x140 centimeter.
Dörrbredd minst 80 centimeter.

Dörröppnare på höjd 80–120 centimeter eller automatisk skjutdörr.
Manöverpanel med tydliga knappar på 80–110 centimeter höjd och minst 70 centimeter från hörn.

Tydlig nödknapp eller nödtelefon på 80-120 centimeter höjd och minst 70 centimeter från hörn.

 

Tillgänglighet för astmatiker

Entré: anvisad plats för rökare minst 15 meter från entrén, fritt från allergiframkallande växter vid entréområdet.

Inomhusluft: parfymfri hygienutrustning, fritt från starka dofter, fritt från allergiframkallande blommor och växter, fritt från heltäckningsmattor, fritt från djur utöver servicehundar och ledarhundar.

 

Övrigt

Övrig information som är av relevans, till exempel om ett hotell har tillgänglighetsanpassade rum.