Tillgänglighetsguide

Tillsammans med Destination Småland arbetar vi med att ta fram en webbaserad tillgänglighetsguide för den småländska och öländska besöksnäringen. Syftet är att via olika sökkriterier öka tillgängligheten hos till exempel besöksmål, kulturverksamheter, aktiviteter, hotell och restauranger.

Målsättningen är att vi 2019 ska ha tagit fram och infört en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

Arbetet genomförs med stöd av Europeiska regionalfonden.

Symbolerna hittar du här nedan under rubriken "symboler".

Kontakt

Karin Ekebjär

Samordnare besöksnäring
Tel/mobil: 0480-44 83 74
SMS: 070-922 94 35

 

 

 • Symboler

  Detta är symbolerna som tagits fram i tillgänglighetsguiden

  Tillgänglighet för rullstolsburna

  Till entré: Angöring inom 5 meter, möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi och så vidare.

  Entré: Jämn markbeläggning, utrymmet innanför entrédörren är utformat så passage med rullstol är möjligt.

  Entrédörr: Ringklocka finns, vid automatisk slagdörr är svepytan markerad på golvet, dörröppnare, dörrbredd minst 80 centimeter, tröskel mindre än 2,5 centimeter.

  Ramper: Bredd minst 130 centimeter, lutning max 1:12 (8 %), ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter ramp, utrymme på vilplanet så rullstol ej står i vägen när dörren öppnas, friytan vid entrédörrens öppningssida minst 70 centimeter.

  Inomhusmiljö: Trösklar mindre än 2,5 centimeter, dörrbredd minst 76 centimeter, minsta bredd på kommunikationsväg 130 centimeter delvis begränsad till 80 centimeter vid pelare.

  Receptionsdisk: Del av disken är i höjd 75–80 centimeter.
  Samlingslokal: Scen/Podium nås lätt i rullstol, integrerade fasta platser för rullstolsburna som också ger samma möjlighet att se och höra.
  Mötesrum: rummet kan möbleras så att rullstolsburna kan delta i möten.

   

  Tillgänglighet för synskadade

  Till entré: Möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi och så vidare.
  Entré: Tydlig skyltning med god kontrast och stora bokstäver.

  Yttertrappa: Första och sista trappsteget är markerat, ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter trappa.

  Entrédörr: Kontrastmarkerad dörr, vid automatisk slagdörr är svepytan markerad på golvet, glasdörr är markerad.

  Inomhusmiljö: Ljus inredningsfärg med kontraster och/eller markeringar, ljudligt brandalarm, ledarhund välkommen.

  Innetrappa: Första och sista trappsteget markerat, ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter trappa.

  Receptionsdisk: Väl synlig från entrén och lätt att hitta.

   

  Tillgänglighet för hörselskadade

  Hörslinga finns i samlingslokal och mötesrum.

   

  Tillgänglighetsanpassad toalett

  Kontrasterande dörr och inredning.
  Visuellt brandlarm.
  Larmknappar som nås från rullstol eller toalettstol.
  Yta minst 220x220 centimeter.
  Dörrbredd minst 80 centimeter.
  Toalettsitthöjd 46–50 centimeter.
  Stödhandtag på båda sidor.
  Engreppsblandare.

   

  Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats

  Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats finns inom 25 meter.

   

  Tillgänglighetsanpassad hiss

  Storlek minst 110x140 centimeter.
  Dörrbredd minst 80 centimeter.

  Dörröppnare på höjd 80–120 centimeter eller automatisk skjutdörr.
  Manöverpanel med tydliga knappar på 80–110 centimeter höjd och minst 70 centimeter från hörn.

  Tydlig nödknapp eller nödtelefon på 80-120 centimeter höjd och minst 70 centimeter från hörn.

   

  Tillgänglighet för astmatiker

  Entré: anvisad plats för rökare minst 15 meter från entrén, fritt från allergiframkallande växter vid entréområdet.

  Inomhusluft: parfymfri hygienutrustning, fritt från starka dofter, fritt från allergiframkallande blommor och växter, fritt från heltäckningsmattor, fritt från djur utöver servicehundar och ledarhundar.

   

  Övrigt

  Övrig information som är av relevans, till exempel om ett hotell har tillgänglighetsanpassade rum.