Internationell marknadsföring

För den internationella marknadsföringen är målet att öka antalet gästnätter och turismintäkter. För att kunna göra det måste vi sträcka oss utanför Sveriges gränser för att hitta gäster.

De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet har under 2016–2018 primärt inriktats mot marknaderna Tyskland, Danmark och Holland. Den sekundära marknaden under perioden är Norge och vi skulle gärna vilja påbörja insatser i Polen.

Våra målgrupper är den globala resenären som är familjer och aktiva personer över 55 år. Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen där vi syns under namnet Småland och Öland. I och med att webbplatserna visitsmaland.se och oland.se lanserades under 2013 vill vi att våra marknadsföringsinsatser ska riktas så att målgrupperna hittar till dessa sidor.

Tillsammans med VisitSweden, Destination Småland och Smålands Turism har vi tagit fram ett strategidokument som syftar till att fördubbla antalet utländska gästnätter fram till och med 2026.

I vår region finns många av den svenska besöksnäringens mest kända varumärken, till exempel Astrid Lindgrens Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och Visfestivalen i Västervik. För våra utländska gäster är varumärkena Småland, Astrid Lindgren och Orrefors-Kosta Boda mest kända.

Kontakt

Emma Dahlgren
Koordinator Internationell marknadsföring Småland & Öland
Telefon: 0480-44 83 98
Mobil: 072-205 31 87

Relaterad information