Digitala lyftet - digitalisering

Målet med projektet Digitala lyftet är att skapa hållbar tillväxt genom en strategisk satsning på digitalisering inom besöksnäringen och dess företag utifrån fyra huvudområden:

  • Att synliggöra ett utbud av attraherande och marknadsanpassade småländska och öländska produkter i plattformar som resenärer använder för att planera och boka sina resor.
  • Öka förståelsen för digitala plattformar och ökad tillgängligheten av det digitala värdskapet.
  • Att coacha företag till ökad digital förmåga och därigenom öka digital trygghet och kompetens.
  • Inventera den digitala förmågan hos aktörer, samt utveckla en digital handlingsplan.

Projektet vänder sig primärt till företag inom besöksnäringen i Kalmar- och Kronobergs län. Sekundärt vänder sig projektet till destinationer, kommuner och lokala turistorganisationer som i sin roll får ökade insikter kring framtidens behov av digitalt värdskap och hur de kan utveckla nya tjänster och arbetssätt. Att skapa förutsättningar för digitala, tematiserade, plattformar till framtidens besökare.

Stödmottagare/Projektägare: IT Plattform Småland & Öland AB

Org. nr: 556952-5966

Projekt: Digitala lyftet - att öka den digitala förmågan hos företag i besöksnäringen

Kontakt

Mathias Billmark, vd, IT-plattform Småland Öland AB