Besöksnäringsstrategi 2022-2030

Vi tar fram en besöksnäringsstrategi för 2022-2030, för att skapa en gemensam inriktning för länets besöksnäring.

Det är turbulenta tider och besöksnäringen står inför utmaningen att omstarta, och dessutom göra det hållbart. Vi ser att besöksnäringens bidrag till platsers attraktivitet och tillgänglighet blir strategiskt viktigt framöver.

Vi är många som jobbar med dessa frågor i länet. Region Kalmar läns roll är att samordna all kunskap och alla strategiska, långsiktiga insatser för att besöksnäringen i Kalmar län ska bli mer effektiv, hållbar och kraftfull. Därför sammanställer vi strategin efter de inspel som kommer in under processen. Det är viktigt inte minst för att strategin även ska kunna fungera som stöd i kommunernas arbete.

Dit människor vill resa vill även människor bo. Och även om resandet just nu är övervägande inhemskt så är intäkter från utländska besökare något att sikta på framåt - där finns stor potential. Det är nu dags att ta sikte på 2030 och lägga upp strategierna för att utveckla besöksnäringen på lite längre sikt. Processen präglas av engagemang och delaktighet.

Strategin ska behandlas i Regionala utvecklingsnämnden efter sommaren 2021. Sedan skickas den på remiss och runt nyåret 2021-2022 ska den antas.

Kontakt

Karin Ekebjär är ansvarig handläggare för projektet:

Karin Ekebjär

Telefon: 0480-44 83 74