Besöksnäringsstrategi 2022-2030

Vi behöver ta fram en besöksnäringsstrategi för 2022-2030, för att skapa en gemensam inriktning för länets besöksnäring.

Det är turbulenta tider och besöksnäringen står inför utmaningen att omstarta, och dessutom göra det hållbart. Vi ser att besöksnäringens bidrag till platsers attraktivitet och tillgänglighet blir strategiskt viktigt framöver.

Vi är många som jobbar med dessa frågor i länet. Region Kalmar läns roll är att samordna all kunskap och alla strategiska, långsiktiga insatser för att besöksnäringen i Kalmar län ska bli mer effektiv, hållbar och kraftfull. Därför sammanställer vi strategin efter de inspel som kommer in under processen. Det är viktigt inte minst för att strategin även ska kunna fungera som stöd i kommunernas arbete.

Dit människor vill resa vill även människor bo. Och även om resandet just nu är övervägande inhemskt så är intäkter från utländska besökare något att sikta på framåt - där finns stor potential. Det är nu dags att ta sikte på 2030 och lägga upp strategierna för att utveckla besöksnäringen på lite längre sikt.

Vi vill att processen ska präglas av engagemang och delaktighet. Så anmäl dig och tipsa dina kollegor i branschen om vårens workshop.

Strategin ska behandlas i Regionala utvecklingsnämnden efter sommaren 2021. Sedan skickas den på remiss och runt nyåret 2021-2022 ska den antas.

Bidra i workshop eller på digital whiteboard redan nu

Vi vill gärna lyssna in hur du som jobbar inom besöksnäringen i Kalmar län tänker kring nuläge och framtid för besöksnäringen i regionen. Vilka utmaningar behöver vi ta tag i? Vilka möjligheter bör vi ta vara på? Och vad är din vision av våra destinationer mot 2030?

Vi bjuder in dig till en workshop som kommer att ledas av framtidsstrategerna på Kairos Future. Vi kommer att jobba digitalt på plattformarna Zoom och Mural. Du kan bidra med synpunkter på Mural redan innan workshopen och även om du inte har möjlighet att delta.

Anmäl dig till vår workshop här

  • Digital workshop 14 april, klockan 8:30-12:30
    Om du inte har möjlighet att delta, kommer vi även att anordna ett kortare uppsamlingsheat den 16 april, klockan 13:00-15:00.

Skriv på digitala whiteboarden Mural

På Mural kan du enkelt skriva ner dina tankar på "Sticky notes", alltså digitala post-its. Dessa skapar du genom att dubbelklicka på den plats där du vill ha dem och sedan är det bara att börja skriva. Du kan röra dig över Muralen och Zooma in och ut för att läsa instruktioner och hitta rätt yta.

Kontakt

Sofie Gunnarsson är ansvarig handläggare för projektet:

Sofie Gunnarsson

Telefon: 0480-843 79