Besöksnäringsstrategi 2022-2030

Vi tar fram en besöksnäringsstrategi för 2022-2030, för att skapa en gemensam inriktning för länets besöksnäring.

Det är turbulenta tider och besöksnäringen står inför utmaningen att omstarta, och dessutom göra det hållbart. Vi ser att besöksnäringens bidrag till platsers attraktivitet och tillgänglighet blir strategiskt viktigt framöver.

Vi är många som jobbar med dessa frågor i länet. Region Kalmar läns roll är att samordna all kunskap och alla strategiska, långsiktiga insatser för att besöksnäringen i Kalmar län ska bli mer effektiv, hållbar och kraftfull. Därför sammanställer vi strategin efter de inspel som kommer in under processen. Det är viktigt inte minst för att strategin även ska kunna fungera som stöd i kommunernas arbete.

Dit människor vill resa vill även människor bo. Och även om resandet just nu är övervägande inhemskt så är intäkter från utländska besökare något att sikta på framåt - där finns stor potential. Det är nu dags att ta sikte på 2030 och lägga upp strategierna för att utveckla besöksnäringen på lite längre sikt. Processen präglas av engagemang och delaktighet.

Strategin ska behandlas i Regionala utvecklingsnämnden efter sommaren 2021. Sedan skickas den på remiss och runt nyåret 2021-2022 ska den antas.

Vi har genomfört ett par workshops där vi har lyssnat in hur de som jobbar inom besöksnäringen i Kalmar län tänker kring nuläge och framtid för besöksnäringen i regionen. Vilka utmaningar behöver vi ta tag i? Vilka möjligheter bör vi ta vara på? Och vad är visionen av våra destinationer mot 2030?

Sedan har processen fortsatt med en analysgrupp som har jobbat vidare med det material som kom fram under workshoparna.

Besöksnäringsstrategin bakgrund och process

Parallellt genomförs möten med länets kommuner, för att stämma av och ta in synpunkter så att de stämmer väl överens med de lokala strategierna.

Du kan fortfarande komma med synpunkter på den digital whiteboarden:

Skriv på digitala whiteboarden Mural

På Mural kan du enkelt skriva ner dina tankar på "Sticky notes", alltså digitala post-its. Dessa skapar du genom att dubbelklicka på den plats där du vill ha dem och sedan är det bara att börja skriva. Du kan röra dig över Muralen och Zooma in och ut för att läsa instruktioner och hitta rätt yta.

Den digitala whiteboarden stängs för nya inlägg den 30 juni.

Kontakt

Sofie Gunnarsson är ansvarig handläggare för projektet:

Sofie Gunnarsson

Telefon: 0480-843 79