Besöksnäring i Kalmar län

Kalmar län är Sveriges fjärde största besöksregion under sommaren. Utmaningen är att få antalet utländska gäster att öka under hela året.

Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan Region Kalmar län och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen sker främst genom att lyfta fem starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik, Kalmar, Öland och Glasriket. Detta arbete koordineras bland annat i en länsturismgrupp där turismansvarig i respektive kommun och den regionala samordnaren för besöksnäringen ingår.

Detta arbetar vi med nu

 • Växande besöksnäring Post Corona

  Besöksnäringen i Kalmar län är en av de tunga näringarna i länet och ingår som en del i Region Kalmar läns smarta specialisering. Fram till och med 2019 hade branschen en god tillväxt men behöver nu hjälp i omställning och till en hållbar återhämtning efter Coronapandemin.

  Projektet startar den 1 september 2021 och pågår till den sista juni 2023 och medfinansieras av Europeiska regionalfonden. Projektet kommer att bidra till en omställning inom besöksnäring i Kalmar län genom att:

  • Arbeta med att genomföra tematiska träffar, workshops och seminarier.
  • Ta fram analyser och underlag.
  • Genomföra affärs- och produktutvecklingsinsatser hos länets besöksnäringsföretag.
  • Arbeta med FOU-insatser.
  • Samt utvidga det internationella samarbetet.

  Totalt beräknas 80 företag besöksnäringsföretag i Kalmar län ha påbörjat sin återhämtningsresa med hjälp av aktiviteter i projektet.

  Efter projektets slut kommer de företag som önskat hjälp med en hållbar omställning, ha fått förbättrade förutsättningar gällande utveckling och tillväxt samt vara bättre rustade efter Coronapandemin. Företagen kommer genom projektets insatser ha fått ökad kunskap om effektivare användning och påverkan vid exploatering av naturresurser och hur digitalisering ökar produktiviteten vilket skapar förutsättningar för ökade investeringar i både anläggningar, marknadsföring och personal. Antalet besökare kommer att öka då kvalitativa reseanledningar och hållbara natur- och kulturprodukter har tagits fram. Under projektets gång ska projektledningen medvetet ha arbetat mot en ökad jämställdhet i alla aktiviteter.

  Projektledare: Karin Ekebjär karin.ekebjar@regionkalmar.se 0480-44 83 74
  Utvecklare besöksnäringen: Oskar Lind oskar.lind@regionkalmar.se 0480 - 44 83 48
  Internationell marknadsföring: Emma Dahlgren emma.dahlgren@regionkalmar.se 0480- 44 83 98

 • Internationell marknadsföring

  Besöksnäringen har stor betydelse för Kalmar län. Nationellt ligger Kalmar län på en stolt fjärdeplats i antalet gästnätter under sommar-månaderna, tätt efter de tre storstadsregionerna. Även räknat på ett helår har Kalmar län en stark position. Besöksnäringen har alltså stor betydelse för Kalmar län och är också ett av huvudområdena i länets strategi för smart specialisering.

  Kalmar län har en stor andel nationell turism som är väldigt viktig, men det är internationellt den största tillväxtpotentialen finns. Vi behöver därmed sträcka oss utanför Sveriges gränser för att stärka vår position samt öka antalet gästnätter och omsättning, även utanför högsäsong. Vi vet också, genom undersökning av Tillväxtverket, att våra utländska besökare spenderar mer på plats än våra svenska besökare.

  De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet riktas primärt mot marknaderna Tyskland, Danmark och Holland.

  Våra målgrupper är den globala resenären som är familjer och aktiva personer över 55 år. Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen där vi syns under namnet Småland och Öland. Vi riktar våra marknadsföringsinsatser till webbplatserna visitsmaland.se och oland.se och vill att målgrupperna hittar dessa sidor.

  I vår region finns många av den svenska besöksnäringens mest kända varumärken, till exempel Astrid Lindgrens Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och Visfestivalen i Västervik. För våra utländska gäster är varumärkena Småland, Astrid Lindgren och Orrefors-Kosta Boda mest kända.

  När pandemin kom 2020 sjönk antalet internationella besökare drastiskt och vi såg en minskning med ca. 77 % av internationella gästnätter jämfört med 2019. 2021 blev även det ett år i pandemins grepp men när restriktionerna minskade under delar av året kom internationella besökare tillbaka till oss. Preliminära siffror visar att jämfört med 2020 ökade internationella gästnätter med 121,7 % och gav 278 341 internationella gästnätter. Det motsvarar ungefär hälften av antalet gästnätter vi hade från internationella besökare 2019.

  Trots tuffa tider indikerar fortfarande våra lokala kontakter på våra internationellt utvalda marknader att drömmen och reslusten lever. Den internationella resecykeln och marknadskommunikationen skiljer sig från den nationella. Vi jobbar i en längre cykel där våra marknadsinsatser ett år syftar till inspiration inför nästa och framåt.

  En viktig uppgift för framtida marknadskommunikation är utmaningen att vända siffrorna uppåt och målet 2024 är att de internationella gästnätterna ska vara i nivå med 2019 års siffor.

  Kontakt

  Per Johansson
  Vikarierande koordinator Internationell marknadsföring Småland & Öland
  Telefon: 0480-44 83 98
  Mobil: 072-205 31 87

  Relaterad information

 • Växande besöksnäring

  Det här projektet, som pågår till och med sista augusti 2021, går ut på att få näringen att växa. Vi ska se över ansvar, roller och funktioner på regional och kommunal nivå, affärs- och produktutveckla näringen, arbeta med nya marknader såsom Baltikum, Polen och Kina samt utveckla arbetet tillsammans med forskare.

  Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor varav hälften är från EU:s regionala fond.

  Affärsutveckling

  I oktober 2018 startade vi den första affärsutvecklingsprocessen för företag som vill arbeta med cykelturism på Öland. I planeringsstadiet ligger också aktivitetsbaserad naturturism ("outdoor") i Västervik och glasbruken i Västervik. Organisationen Kurbits håller i processen kring affärsutvecklingen.

  Projektet kommer även att erbjuda vissa företag en kvalitetssäkringsmetod som heter Swedish Welcome. Under 2018 fick fem företag en genomgång av sitt företag med en kvalificerad företagscoach. Målet är att totalt 100 företag i länet ska vara kvalitetssäkrade enligt denna metod år 2020.

  Produktutveckling

  Följande produktutvecklingsteman är beslutade att satsa på:

  • Stigcykling
  • Paddling
  • Jakt och vilt
  • Museer och utställningar
  • Hästturism
  • Barnupplevelser
  • Evenemang

  Kontakt


  Karin Ekebjär
  Samordnare besöksnäring
  Tel/mobil: 0480-44 83 74
  SMS: 070-922 94 35

   


  Oskar Lind
  Affärsutvecklare besöksnäring
  Tel: 0480-44 83 48
  SMS: 070-557 78 29

   

  • Advisory board

   Består av:

   David Lengström - ALMI
   Claes Sandvig - Visita
   Christer Foghagen - Linnéuniversitetet
   Catrin Sörenson - Saxnäs Camping, Camping Öland
   Malin Axelsson -Ödevata Fiskecamp
   Kristina Alsér - Astrid Lindgrens Näs mm
   Johanna Wihl - näringslivschef Oskarshamn
   Johan Göransson - turistchef Öland
   Harald Hjalmarsson (M) - kommunalråd Västerviks kommun
   Karin Helmersson (C) - regionråd Region Kalmar län
   Anders Andersson (KD) - regionråd Region Kalmar län

   Lärande utvärderare: Christina Thorstensson - Tjugoettkonsulten AB Vimmerby

 • Klimatsmarta resor i besöksnäringen i Småland och på Öland
 • Besöksnäringsstrategi 2022-2030

  Besöksnäringsstrategi 2022-2030

  Kontakt

  Karin Ekebjär är ansvarig handläggare för projektet:

  Karin Ekebjär

  Telefon: 0480-44 83 74

 • Remissutgåvan av Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län

Kontakt