Besöksnäring i Kalmar län

Kalmar län är Sveriges fjärde största region sett till antalet gästnätter under sommaren. Utmaningen är att få antalet utländska gäster att öka.

Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan Region Kalmar län och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen sker främst genom att lyfta fem starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik, Kalmar, Öland och Glasriket. Detta arbete koordineras bland annat i en länsturismgrupp där turismansvarig i respektive kommun och den regionala samordnaren för besöksnäringen ingår.

Detta arbetar vi med nu

 • Internationell marknadsföring

  För den internationella marknadsföringen är målet att öka antalet gästnätter och turismintäkter. För att kunna göra det måste vi sträcka oss utanför Sveriges gränser för att hitta gäster.

  De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet har under 2016–2018 primärt inriktats mot marknaderna Tyskland, Danmark och Holland. Den sekundära marknaden under perioden är Norge och vi skulle gärna vilja påbörja insatser i Polen.

  Våra målgrupper är den globala resenären som är familjer och aktiva personer över 55 år. Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen där vi syns under namnet Småland och Öland. I och med att webbplatserna visitsmaland.se och oland.se lanserades under 2013 vill vi att våra marknadsföringsinsatser ska riktas så att målgrupperna hittar till dessa sidor.

  Tillsammans med VisitSweden, Destination Småland och Smålands Turism har vi tagit fram ett strategidokument som syftar till att fördubbla antalet utländska gästnätter fram till och med 2026.

  I vår region finns många av den svenska besöksnäringens mest kända varumärken, till exempel Astrid Lindgrens Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och Visfestivalen i Västervik. För våra utländska gäster är varumärkena Småland, Astrid Lindgren och Orrefors-Kosta Boda mest kända.

  Kontakt

  Emma Dahlgren
  Koordinator Internationell marknadsföring Småland & Öland
  Telefon: 0480-44 83 98
  Mobil: 072-205 31 87

  Relaterad information

 • Tillgänglighetsguide

  Tillsammans med Destination Småland arbetar vi med att ta fram en webbaserad tillgänglighetsguide för den småländska och öländska besöksnäringen. Syftet är att via olika sökkriterier öka tillgängligheten hos till exempel besöksmål, kulturverksamheter, aktiviteter, hotell och restauranger.

  Målsättningen är att vi 2019 ska ha tagit fram och infört en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

  Arbetet genomförs med stöd av Europeiska regionalfonden.

  Symbolerna hittar du här nedan under rubriken "symboler".

  Kontakt

  Karin Ekebjär

  Samordnare besöksnäring
  Tel/mobil: 0480-44 83 74
  SMS: 070-922 94 35

   

   

  • Symboler

   Detta är symbolerna som tagits fram i tillgänglighetsguiden

   Tillgänglighet för rullstolsburna

   Till entré: Angöring inom 5 meter, möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi och så vidare.

   Entré: Jämn markbeläggning, utrymmet innanför entrédörren är utformat så passage med rullstol är möjligt.

   Entrédörr: Ringklocka finns, vid automatisk slagdörr är svepytan markerad på golvet, dörröppnare, dörrbredd minst 80 centimeter, tröskel mindre än 2,5 centimeter.

   Ramper: Bredd minst 130 centimeter, lutning max 1:12 (8 %), ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter ramp, utrymme på vilplanet så rullstol ej står i vägen när dörren öppnas, friytan vid entrédörrens öppningssida minst 70 centimeter.

   Inomhusmiljö: Trösklar mindre än 2,5 centimeter, dörrbredd minst 76 centimeter, minsta bredd på kommunikationsväg 130 centimeter delvis begränsad till 80 centimeter vid pelare.

   Receptionsdisk: Del av disken är i höjd 75–80 centimeter.
   Samlingslokal: Scen/Podium nås lätt i rullstol, integrerade fasta platser för rullstolsburna som också ger samma möjlighet att se och höra.
   Mötesrum: rummet kan möbleras så att rullstolsburna kan delta i möten.

    

   Tillgänglighet för synskadade

   Till entré: Möjligt att sitta skyddad inom synhåll för taxi och så vidare.
   Entré: Tydlig skyltning med god kontrast och stora bokstäver.

   Yttertrappa: Första och sista trappsteget är markerat, ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter trappa.

   Entrédörr: Kontrastmarkerad dörr, vid automatisk slagdörr är svepytan markerad på golvet, glasdörr är markerad.

   Inomhusmiljö: Ljus inredningsfärg med kontraster och/eller markeringar, ljudligt brandalarm, ledarhund välkommen.

   Innetrappa: Första och sista trappsteget markerat, ledstång finns, ledstång 3 decimeter före och efter trappa.

   Receptionsdisk: Väl synlig från entrén och lätt att hitta.

    

   Tillgänglighet för hörselskadade

   Hörslinga finns i samlingslokal och mötesrum.

    

   Tillgänglighetsanpassad toalett

   Kontrasterande dörr och inredning.
   Visuellt brandlarm.
   Larmknappar som nås från rullstol eller toalettstol.
   Yta minst 220x220 centimeter.
   Dörrbredd minst 80 centimeter.
   Toalettsitthöjd 46–50 centimeter.
   Stödhandtag på båda sidor.
   Engreppsblandare.

    

   Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats

   Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats finns inom 25 meter.

    

   Tillgänglighetsanpassad hiss

   Storlek minst 110x140 centimeter.
   Dörrbredd minst 80 centimeter.

   Dörröppnare på höjd 80–120 centimeter eller automatisk skjutdörr.
   Manöverpanel med tydliga knappar på 80–110 centimeter höjd och minst 70 centimeter från hörn.

   Tydlig nödknapp eller nödtelefon på 80-120 centimeter höjd och minst 70 centimeter från hörn.

    

   Tillgänglighet för astmatiker

   Entré: anvisad plats för rökare minst 15 meter från entrén, fritt från allergiframkallande växter vid entréområdet.

   Inomhusluft: parfymfri hygienutrustning, fritt från starka dofter, fritt från allergiframkallande blommor och växter, fritt från heltäckningsmattor, fritt från djur utöver servicehundar och ledarhundar.

    

   Övrigt

   Övrig information som är av relevans, till exempel om ett hotell har tillgänglighetsanpassade rum.

    

 • Växande besöksnäring

  Det här projektet, som pågår till och med sista augusti 2021, går ut på att få näringen att växa. Vi ska se över ansvar, roller och funktioner på regional och kommunal nivå, affärs- och produktutveckla näringen, arbeta med nya marknader såsom Baltikum, Polen och Kina samt utveckla arbetet tillsammans med forskare.

  Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor varav hälften är från EU:s regionala fond.

  Affärsutveckling

  I oktober 2018 startade vi den första affärsutvecklingsprocessen för företag som vill arbeta med cykelturism på Öland. I planeringsstadiet ligger också aktivitetsbaserad naturturism ("outdoor") i Västervik och glasbruken i Västervik. Organisationen Kurbits håller i processen kring affärsutvecklingen.

  Projektet kommer även att erbjuda vissa företag en kvalitetssäkringsmetod som heter Swedish Welcome. Under 2018 fick fem företag en genomgång av sitt företag med en kvalificerad företagscoach. Målet är att totalt 100 företag i länet ska vara kvalitetssäkrade enligt denna metod år 2020.

  Produktutveckling

  Följande produktutvecklingsteman är beslutade att satsa på:

  • Stigcykling
  • Paddling
  • Jakt och vilt
  • Museer och utställningar
  • Hästturism
  • Barnupplevelser
  • Evenemang

  Kontakt


  Karin Ekebjär
  Samordnare besöksnäring
  Tel/mobil: 0480-44 83 74
  SMS: 070-922 94 35

   


  Oskar Lind
  Affärsutvecklare besöksnäring
  Tel: 0480-44 83 48
  SMS: 070-557 78 29

   

  • Advisory board

   Består av:

   David Lengström - ALMI
   Claes Sandvig - Visita
   Christer Foghagen - Linnéuniversitetet
   Catrin Sörenson - Saxnäs Camping, Camping Öland
   Malin Axelsson -Ödevata Fiskecamp
   Kristina Alsér - Astrid Lindgrens Näs mm
   Johanna Wihl - näringslivschef Oskarshamn
   Johan Göransson - turistchef Öland
   Harald Hjalmarsson (M) - kommunalråd Västerviks kommun
   Karin Helmersson (C) - regionråd Region Kalmar län
   Anders Andersson (KD) - regionråd Region Kalmar län

   Lärande utvärderare: Christina Thorstensson - Tjugoettkonsulten AB Vimmerby

 • Klimatsmarta resor i besöksnäringen i Småland och på Öland
 • Digitala lyftet - digitalisering

  Målet med projektet Digitala lyftet är att skapa hållbar tillväxt genom en strategisk satsning på digitalisering inom besöksnäringen och dess företag utifrån fyra huvudområden:

  • Att synliggöra ett utbud av attraherande och marknadsanpassade småländska och öländska produkter i plattformar som resenärer använder för att planera och boka sina resor.
  • Öka förståelsen för digitala plattformar och ökad tillgängligheten av det digitala värdskapet.
  • Att coacha företag till ökad digital förmåga och därigenom öka digital trygghet och kompetens.
  • Inventera den digitala förmågan hos aktörer, samt utveckla en digital handlingsplan.

  Projektet vänder sig primärt till företag inom besöksnäringen i Kalmar- och Kronobergs län. Sekundärt vänder sig projektet till destinationer, kommuner och lokala turistorganisationer som i sin roll får ökade insikter kring framtidens behov av digitalt värdskap och hur de kan utveckla nya tjänster och arbetssätt. Att skapa förutsättningar för digitala, tematiserade, plattformar till framtidens besökare.

  Stödmottagare/Projektägare: IT Plattform Småland & Öland AB

  Org. nr: 556952-5966

  Projekt: Digitala lyftet - att öka den digitala förmågan hos företag i besöksnäringen

  Kontakt

  Mathias Billmark, vd, IT-plattform Småland Öland AB

Kontakt