Näringsliv

Vår uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vårt arbete pågår inom flera olika områden.

Vi samverkar med andra aktörer, främst inom länet, men även med våra grannlän och nationellt. Via vårt företagsstöd ger vi stöd till regionala utvecklingsprojekt och till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Vi medverkar också i olika internationella satsningar, bland annat i Kina och via representation i Bryssel.

För att effektivisera innovationsarbetet i Kalmar län har vi och våra samarbetspartners tagit fram en innovationsagenda. I den förklarar vi hur vi vill utveckla länets innovationsfrämjande arbete.