Klimatsamverkan - länkar

EU:s klimatarbete
EU-kommissionens webbplats om vad vi kan göra för klimatet (på svenska).

Energimyndigheten
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energikontor Sydost
Arbetar med energieffektivisering och förnybar energi i sydöstra Sverige. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

FN:s klimatpanel

Klimatanpassningsportalen
SMHI:s stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.