Kontaktpersoner

Carolina Gunnarsson
Miljösamordnare
Region Kalmar län
0480-448 382

Madeleine Mårtensson
Klimatstrateg
Länsstyrelsen i Kalmar län
Telefon 010-223 86 24

Lars Ljungström
Regional samordnare för anpassning till ett förändrat klimat
Länsstyrelsen i Kalmar län
Telefon 010-223 84 51